Anja Bredal

Erfaringer med partnervold

«Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold» var tittelen på Anja Bredals innlegg på Konfliktrådets konferense om å forebygge vold i nære relasjoner. Se opptaket!

Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner i regi av Konfliktrådet ble avholdt digitalt den 14. september.

Anja Bredal fra Voldsprogrammet og NOVA ved OsloMet, var en av deltakerne. Se opptak av hennes og de andre innledernes innlegg på Konfliktrådets nettsider (konfliktraadet.no).

Program

  • 09:00 Åpning ved direktør i konfliktrådet Christine Wilberg
  • 09:05 Hilsen fra statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Erik Sandsmark Idsøe
  • 09:15 Riksrevisjonen: Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner  
  • 09:35 Anja Bredal: Minoritetsnorske og majoritetsnorske kvinners erfaring med partnervold (Velferdsforskningsinstituttet NOVA)
  • 09:55 Margunn Bjørnholt: Voldsutsatte mødres møter med hjelpeapparatet: Systemsvikt og ugyldiggjøring (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)
  • 10:15 Representanter fra Ung.no: En titt inn på ung.no i det ungdom opplever av kjærestevold, familievold og seksuelle overgrep. Kan det si oss noe om behov for tiltak og informasjon de trenger?

Pause

  • 10:55 Lucas Casanova «Arbeid med lhbti-personer med minoritetsbakgrunn – sårbarhetsfaktorer og utfordringer» (Skeiv verden)
  • 11:10 Eva Mørch: «To sider av samme mynt». Utsatt- og utøverperspektiver innen problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge.(Ressursenhet V27)
  • 11: 25 Heidi Eriksen Losnedal og Cathrine Eide: Barnehusenes arbeid med unge som er utsatt og utøver (Statens Barnehus i Bergen)
  • 11:40 Randi Hjelmervik: «De vet ikke bedre?» Nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt innen problematisk og skadelig seksuell atferd i Habiliteringstjenesten for barn og unge

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt om utfordringer og muligheter i arbeidet med unge som både utøver og er utsatt for vold i nære relasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *