Lars Roar Frøyland

Forskning og forebygging

I artikkelen «Understanding Societal Trends in Adolescent Violence» ser Lars Roar Frøyland nærmere på hvordan endringer i ungdomsvold henger sammen med endringer i samfunnet.

Ungdomskriminalitet og ungdomsvold koster samfunnet mye, og voldsrelaterte skader er også årsak til dødsfall og varige skader hos unge.

Frøylands forskning ser nærmere på endringer i ungdomsvold over tid, og hva disse endringene kan skyldes.

Han viser blant annet at økning eller nedgang i ungdomsvolden henger tett sammen med alkoholbruk blant unge, men også i hvor stor grad de unge driver med fritidsaktiviteter under oppsyn av voksne.

Når vi vet mer om hva som påvirker endringer i ungdomsvolden, kan samfunnet også utvikle mer treffsikre forebyggingstiltak. Mye kan gjøres på samfunnsnivå, men Frøylands forskning viser at forebyggende og støttende tiltak som treffer på et individnivå, også er viktige.

Artikkelen er et utvidet essay som beskriver to av artiklene i Frøylands doktoravhandling.

Les hele artikkelen på tidsskrift.dk.

Kilde: Frøyland, L.R. (2022). Understanding Societal Trends in Adolescent Violence. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap, 1/22

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *