Portrett av Ellen Oftedal Schwencke

Ellen er ny stipendiat på Voldsprogrammet

I oktober i år ble Ellen Oftedal Schwencke ansatt som stipendiat tilknyttet Voldsprogrammet ved Seksjon for ungdomsforskning på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Kan du fortelle litt om doktorgradsprosjektet ditt?

– Enkelt forklart er målet med prosjektet å gi en bedre forståelse av hvordan seksuell vold skjer i ungdomstida. I ungdomstida opplever en gjerne sex som noe spennende og gøy, men det kan også bli grenseoverskridende på en negativ måte og kanskje ende med et overgrep. Det som skulle vært fint, kan i stedet bli ubehagelig og vanskelig. Hva er det som egentlig skjer?

– Min innfallsvinkel er at sex ikke er noe som «bare skjer». I ungdomstida er sex et nokså nytt område, det er en ny «sosial praksis» en skal lære, og deres seksuelle utforskning skjer i et sosialt rom fullt av uklarheter og tvetydigheter. Hvor går grensene når man ønsker å flørte, hooke og ha sex? Det kan være vanskelig for unge å vise og sette ord på.

Hvor går grensene når man ønsker å flørte, hooke og ha sex? Det kan være vanskelig for unge å vise og sette ord på.

Ellen oftedal Schwencke

Hvordan går du fram for å finne ut av dette?

– Før jeg ble stipendiat var jeg vitenskapelig assistent her på NOVA, og var så heldig å få være med på et lite forskningsprosjekt tilknyttet Voldsprogrammet som handlet om ungdoms seksualkultur. Vi gjorde over 100 dybdeintervjuer med ungdom mellom 17 og 19 år fra ulike steder i Oslo og mindre steder utenfor byen. Disse skal jeg bruke i mitt eget prosjekt.

Hvorfor er temaet aktuelt i dag?

– Unge er særlig utsatt for seksuell vold. UngVold-undersøkelsen viser at 26 prosent av ungdommene på videregående skole har opplevd minst én form for fysisk seksuell krenkelse i løpet av oppveksten. Det betyr at de har vært utsatt for en seksuell handling mot deres vilje. Det er altfor mange.

– Problematikken har heldigvis blitt viet stor oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet den siste tiden. Særlig begrepet «seksuelt samtykke» har stått sentralt. Dette har også vært høyt politisk prioritert, blant annet i Straffelovrådets nye lovforslag der de har lagt til «samtykke», som i dag ligger på justis- og beredskapsdepartementets bord.

Det er viktig å påpeke at jeg anser seksuell vold som et folkehelseproblem, snarere enn et kriminalitetsproblem.

Ellen oftedal Schwencke

– Det er viktig å påpeke at jeg anser seksuell vold som et folkehelseproblem, snarere enn et kriminalitetsproblem. I mitt prosjekt vil jeg derfor «utvide linsen» fra bare å undersøke voldtekt og hva som potensielt er i strid med loven, til å kritisk undersøke hvordan unge mennesker samhandler seksuelt med hverandre på måter som kan være uetiske og ubehagelige. Så lenge ungdom opplever dette, er temaet aktuelt.