Rusbruk og seksuelle krenkelser blant ungdom

Forskere ved NOVA har kartlagt i hvilke sammenhenger ungdom oftest opplever seksuelle krenkelser. Situasjoner som involverer rusbruk, går igjen.

Med utgangspunkt i to store studier blant norske ungdommer i alderen 18-19 år har forskere ved NOVA, OsloMet, kartlagt ulike kategorier av seksuelle krenkelser. Kategoriene er definert ut fra kjennetegn ved den utsatte og utøveren, relasjonen dem imellom og kjennetegn ved situasjonen.

Seksuelle krenkelser kan være mye forskjellig.  Vi tenker det er viktig å vise frem bredden, og håper det kan gjøre det lettere for unge som har opplevd krenkelser å snakke om sine erfaringer, og forstå hva de har gått gjennom.

lars roar frøyland

Forskerne identifiserte flere brede kategorier av krenkelser. Unge forteller oftest om ulike former for uønsket seksuell kontakt med jevnaldrende i beruset tilstand, hvor bakgrunnen for situasjonen er overtalelse eller ulike former for press. Normalt er utøver en den unge kjente fra før.

Nesten to tredjedeler av de rapporterte situasjonene kan kategoriseres slik. Rundt 15 prosent av situasjonene består av voldelige overgrep fra jevnaldrende, mens like mange var ulike seksuelle krenkelser fra en kjæreste. Få fortalte om seksuelle krenkelser og overgrep fra voksne.

Unge som har vært utsatt for seksuelle krenkelser rapporterer også om utfordringer knyttet til mental helse, sosiale relasjoner og rusbruk. Gruppen som hadde opplevd voldelige overgrep kan knyttes til de mest negative konsekvensene.

– Vi skal ikke spekulere i årsak og virkning. En opplever mye i løpet av tenårene, og det kan være mange grunner til at livet blir utfordrende. Men våre studier slår fast at unge som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, oftere rapporterer om psykiske, sosiale og rusrelaterte problemer, sier Lars Roar Frøyland.

Les hele artikkelen på journals.sagepub.com

Fakta om studien

Artikkelen er skrevet av Lars Roar Frøyland, Kari Stefansen og Patrick Lie Andersen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet. Datagrunnlaget består av spørreskjemasvar fra UngVold-studien som omfatter to store undersøkelser av elever i alderen 18–19 år i siste trinn på norsk videregående skole i 2007 (n = 7 033) og 2015 (n = 4 530). 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *