Portretter av Anja Bredal og Jane Dullum i samme bilde

NOVA-forskere om partnervold og omvendt voldsalarm

I de første ukene av 2024 har nyhetsbildet vært preget av tragiske dødsfall, og debatten rundt bruken av voldsalarm og omvendt voldsalarm. NOVA og Voldsprogrammet har forskning som er aktuell.

NOVA-forskere i media

Forsker Jane Dullum i VG 10. januar 2024: Brudd på besøksforbud øker. Jane Dullum kom i 2020 med en rapport som omhandlet bruk av omvendt voldsalarm. I VG-artikkelen trekkes funnene fra hennes rapport fram. Ifølge Jane Dullum skyldes underforbruket av omvendt voldsalarm særlig tre ting: mangel på kompetanse og ressurser samt at vi har liten tradisjon for at voldsutøveren skal bære byrden av beskyttelsestiltakene.

Les også: Hvorfor blir voldsalarm så lite brukt? Intervju med Jane Dullum på oslomet.no.

Forsker Anja Bredal i NRK Ekko 11. januar 2024: Ekko – Ekko i P2 – NRK Radio. I samtale med leder i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Line K. Rødseth og psykolog Henning Mohaupt fra stiftelsen Alternativ til vold diskuterte NOVA-forsker Anja Bredal situasjonen mange kvinner som lever i voldelige forhold opplever. Her tar Anja blant annet til ordet for en mer konkret og nyansert debatt om hvilke tiltak det er som virker.

Interessert i forskning om temaet?

Sjekk ut disse rapportene og artiklene:

NOVA-rapport: «Omvendt voldsalarm»: En evaluering av kontaktforbud med elektronisk kontroll (straffeloven § 57) i saker om vold i nære relasjoner (oda.oslomet.no).

NOVA-rapport: Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner (oda.oslomet.no).

Bok: Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge (nordicopenaccess.no). Boken er åpent tilgjengelig.

Artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning: Samarbeid i saker om vold og overgrep. Mot en hybridisering av hjelpetjenestene? (idunn.no)

Artikkel i Tidsskriftet Norges Barnevern: Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd (idunn.no).

Artikkel i Tidsskrift for strafferett: Påtalemønstre i familievoldssaker (idunn.no).

Foto: Anja Bredal og Jane Dullum, fotograf: StudioVest/OsloMet