Hvordan kan vi styrke barnevernets arbeid med vold og overgrep?

NOVA ved OsloMet inviterer til lansering av ny rapport om barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep.

Sted: Pilestredet 46, rom Athene 1, Oslo
Dato: 5. mars 2024 kl. 13.30-15.30
Arrangør: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Meld deg på her (nettskjema.no)

Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep (oslomet.no)

Studiens hovedformål har vært å undersøke hvordan barnevernstjenesten forstår og håndterer saker der det er mistanke om eller avdekket vold og overgrep, og hvordan barn og foreldre opplever barnevernstjenestens arbeid i slike saker.

Forskerne gir en rekke anbefalinger om hvordan arbeidet med vold og overgrep kan styrkes. Gjennom seminaret vil vi dykke inn i funnene og diskutere anbefalingene som presenteres i rapporten. 

Målet er å styrke barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep gjennom å dele, lære og utvikle praksis basert på forskning.

Prosjektet er gjennomført av forskere ved NTNU, NKVTS og NOVA ved OsloMet og datamaterialet består av en spørreundersøkelse til landets barnevernstjenester, en case-studie i ni utvalgte barnevernstjenester og kvalitative intervjuer med 13 barn og 17 foreldre.

Arrangementet kan følges på nett (film.oslomet.no).

Les mer om arrangementet og programmet her (oslomet.no)