Hva er voksenopplæring og hva har det med bibliotek å gjøre?

av Ingrid Kristine Hoff og Ole-Jørgen Haugen 

I Norges lov om voksenopplæring står det skrevet:  

“Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.” (Voksenopplæringsloven, 2009, § 1). 

Dette betyr da at det er et stort fokus på å opprettholde læring og utdanning gjennom hele livet. Loven hjelper utdanningsinstitusjoner og andre bedrifter med å holde voksnes læring og kompetanse i fokus. Det er derfor ikke underlig at voksenopplæring er en viktig oppgave hos mange biblioteker i Norge, både i UH-sektoren, og hos folkebibliotekene.  

Målet er livslang læring, og gjennom biblioteket kan befolkningen få tilgang til ressurser som legger til rette for livslang læring, men også få tilgang til kurs og arrangementer som styrker denne utviklingen. I boka Voksne, læring og kompetanse (2011)skriver Christin Tønseth og Sigvart Tøsse at voksenopplæring har fått et fokus på individet. De skriver at: “Livslang læring er egentlig et individuelt begrep. Det setter individet i sentrum og overlater ansvaret for læringen til individet” (Tønseth & Tøsse, 2011, s. 11). Det blir da opp til individet og skreddersy sin egen form for livslang læring ut fra de forskjellige tilbudene staten tilrettelegger for dem, i dette tilfelle, de forskjellige tilbudene landets biblioteker tilbyr.  

Men det er også tilfeller hvor voksenopplæring blir rettet opp mot spesifikke grupper. Dette ser vi beskrevet i artikkelen Satser på kunnskapshåndtering (2013). I denne artikkelen blir det beskrevet hvordan studenter på bachelornivå i sykepleie får en tverrfaglig voksenopplæring i informasjonsbehandling. Denne voksenopplæringen vil selvfølgelig lede til livslang læring for studentene i deres senere arbeid som sykepleiere. Vi kan derfor argumentere for at god voksenopplæring i biblioteksektoren er en blanding mellom tilbud rettet for spesifikke brukergrupper og god tilgang til individuell livslang læring.  

Litteraturliste 

Horntvedt, M.-E. T., Nordsteien, A., & Holmen, N. T. (2013, 17. September). Satser på kunnskapshåndtering. Sykepleien. 10.4220/sykepleiens.2013.0100 (Lenker til en ekstern side.) 

Tønseth, C., & Tøsse, S. (2011). Voksne, læring og kompetanse. Oslo: Gyldendal. 

Voksenopplæringsloven. (2009). Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) (LOV-2009-06-19-95). Lovdata. https://lovdata.no/lov/2009-06-19-95

En kommentar om “Hva er voksenopplæring og hva har det med bibliotek å gjøre?

  1. Interessant og spennende at dere har tatt med hva som står i loven om voksenopplæring. Dette legger et godt grunnlag for hva dere skriver om videre i innlegget.
    Utover et generelt overblikk av voksenopplæring i biblioteksektoren, hadde vi likt å få vite enda mer om hvordan loven direkte spiller inn i UH-sektorens form for voksenopplæring.
    Takk for et fint og informativt innlegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *