Undervisning og læring i folkebibliotek

Skrevet av Svanhild Sønsteby Lund og Aina Louise Bøhle

Tenker du over at bibliotekarene i folkebibliotekene er pedagoger og kan gjøre en viktig jobb for å utjevne forskjeller i samfunnet? Ikke alle mestrer digitale ferdigheter blant annet, dette jobber bibliotekene med å undervise i, men i hvilken grad og med hvilke virkemidler?

I dag gjennomføres det undervisning bestående av flere pedagogiske tilnærminger. Undervisning med bruk av Powerpoint, er et eksempel på en behavioristisk tilnærming, hvor brukeren lytter og fylles med kunnskap, men er mer passiv. Et annet eksempel er arrangering av språkkafeer, som kan ses på som en kognitivistisk tilnærming til læring, hvor læring skjer ved “learning by doing” (Wittek & Brandbo, 2014, s. 7). Vi har også læring som skjer når bibliotekaren gir veiledning i bruk av for eksempel den digitale samlingen, dette er mer en sosiokulturell tilnærming til læring, da bibliotekaren ofte gir informasjon og hint som fremmer søke-kompetanse hos brukeren (Wittek & Brandbo, 2014, s. 17).

Men bidrar folkebibliotekene til digital kompetanse? I en undersøkelse utført av Norsk Bibliotekforening, kom det fram at mange synes de «bidrar svært marginalt til digital kompetanse og deltakelse» (Røgler, 2016, s. 51). Det oppgis forskjellige grunner til det, som mangel på utstyr og kompetanse blant ansatte. For bibliotekarer som vil holde kurs for de som trenger hjelp til å lære seg digitaliserte tjenester, er det utviklet en opplæringsressurs kalt Digidel. Digidel inneholder kurs og veiledninger innen grunnleggende digitale ferdigheter (Røgler, 2016, s. 52), hvor hensikten er “å motvirke digitale skiller og utenforskap” (Røgler, 2016, s. 51). Under Digidel ligger e-læringskurset 23 offentlige ting som tar for seg ulike offentlige tjenester på nett og hvordan en kan lære dette bort (Digidel, 2019).

 «Folkebiblioteket har alltid vært en uformell læringsarena, og det er nettopp som uformelle læringsarenaer folkebibliotekene er viktige innenfor en nasjonal satsing for digital deltakelse og kompetanse.» (Røgler, 2016, s. 50). Som bibliotekarer møter vi utfordringer når vi skal lære bort nye ferdigheter til brukerne, det gjelder å følge med i tiden å ta i bruk den teknologien som utvikles. Det kan åpne opp for kreative løsninger og gi bibliotekarer som pedagoger flere spennende arbeidsredskap. 

KILDER

Røgler, J. & Gundersen, A. (2016). Digital deltakelse og kompetanse; utvikling av folkebibliotek gjennom et nasjonalt program. Bok og bibliotek. 16(83), 50-53.

Digidel (2019). 23 offentlige ting. https://www.digidel.no/kurs/ovet/23-offentlige-ting (Links to an external site.)

Wittek, L. & Brandmo, C. (2014). Ulike tilnærminger til læring: Et historisk riss. Cappelen Damm akademisk. 

En kommentar om “Undervisning og læring i folkebibliotek

  1. Hei dere! Takk for et fint innlegg. Dere gjengir resultater fra Norsk Bibliotekforening som viser at folkebibliotekene ikke hadde nok kompetanse og ressurser til å bidra til digital kompetanse og deltagelse. Dette er godt gjengitt i deres tekst. Dere nevner også Digidel, som faktisk er en læringstjeneste alle kan bruke, ikke bare bibliotekarer som det fremgår i deres tekst. Vi savner flere eksempler fra initiativ som fungerer, for eksempel undersøkelser som viser effekten av satsingen på programmer som Digidel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *