Undervisningsplanlegging i bibliotek – hvorfor og hvordan?

Av: Karen Margrethe Mikkelsen og Jørgen Hernholm

I takt med samfunnsutviklingen i moderne tid har bibliotekets rolle forandret seg. Dagens bibliotek har ifølge Jens Jørgen Hansen gått fra å handle om hva man gir brukerne adgang til, og i større grad hva man kan gjøre for og med brukerne (Hansen, 2017, s. 50). En viktig oppgave for biblioteket i dag er å hjelpe brukerne med å benytte seg av kvalitetssikret informasjon, både det man finner på biblioteket og det man kan hente fra andre kilder. Ulike varianter av undervisning er en sentral del av dette. Undervisning i biblioteket kan foregå på forskjellig måter, og rette seg mot forskjellige målgrupper. Eksempler på undervisning som kan foregå i et bibliotek er internettopplæring for eldre eller opplæring av studenter i korrekt kildebruk.

Et viktig teoretisk grunnlag for undervisningplanlegging er den bibliotekdidaktiske trekanten og USER-modellen. Den bibliotekdidaktiske trekanten illustrerer forholdet mellom de tre dimensjonene – formidler, bruker og kultur – hvor alt foregår i et av bibliotekets rom (Hansen, 2017, s. 53). Dimensjonen rom kan ofte deles opp i tre: Fysisk rom, digitalt rom og mobilt rom (Hansen, 2017, s. 61). Disse rommene har sine ulike fordeler, men også sine egne ulemper. Eldre brukere kan for eksempel ha problemer med å benytte seg av bibliotekenes digitale rom, mens ungdommen kan ha problemer med å navigere biblioteks fysiske rom. I USER-modellen er det fire ledd i planlegging av undervisning; Understand, Structure, Engage og Reflect (Booth, 2011, ss. 95 – 96). Altså forteller USER-modellen oss at god undervisningsplanlegging forutsetter at man planlegger, utfører og reflekterer over undervisningen. Disse to ulike modellene gir et rammeverk for hvordan bibliotek kan tenke når de skal sette opp et undervisningsopplegg.

Vi har altså sett at biblioteket har en viktig oppgave med å bidra til å undervise ulike brukergrupper, med tanke på å gi et godt grunnlag til å kunne ta bibliotekets tilbud i bruk på best mulig måte. For å undervise på en best mulig måte må vi som bibliotekarer ha et didaktisk rammeverk å lene oss på, og den bibliotekdidaktiske trekanten og USER-modellen gir oss verktøyene for dette.

Bibliografi

Booth, C. (2011). Reflective teaching, effective learning : instructional literacy for library educators. Chicago: American Library Association.

Hansen, J. (2017). En teoretisk tilgang til biblioteksdidaktik. I C. Laskie, Biblioteksdidaktik. København: Hans Reitzel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *