Bibliotekets rolle for barns leseglede

Av Rebekka Johannesen og Hanna Iversen Bråthen

I dag er ikke samspillet mellom grunnskole og bibliotek stort. Det finnes ved enkelte institusjoner, men ikke over hele landet. Vi mener at et bedre samarbeid dem imellom kunne gitt et større utbytte for barna når det kommer til leseglede og lesemestring i grunnskolen. Ifølge Pihl så blir ikke bibliotekene sett på som en viktig ressurs for skolene, selv om målene til skolen og bibliotekene kan overlappe på flere områder når det kommer til lesing.

For at barn skal kunne dra nytten av å ha et skolebibliotek må lærerne benytte seg av dette i undervisningen, og bibliotekene må selv bidra med opplegg og tilbud som kan gjøre dem relevante for skolen.

 Det er mye som tyder på å at når barn får muligheten til å velge litteraturen selv og får et stort og bredt utvalg av bøker å velge mellom så vil det utvikle en positiv leseopplevelse (Pihl, 2018, s. 21-46).

Et av oppleggene bibliotekene selv har kommet med for barn i grunnskolen er den nasjonale og digitale sommerlesekampanjen Sommerles.no. Kampanjen er i regi av folkebibliotekene, utviklet og eid av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Snuti AS. Målet med kampanjen er at barn skal lese mest mulig i løpet av sommeren, men hovedfokuset er at lesing skal være gøy. For å motivere har de laget et system hvor barna kan samle poeng for antall sider de leser, samle på digitale troféer og gjøre seg fortjent til små premier som de kan hente på sitt bibliotek.

Hvert år har de en spesialskrevet fortelling, med tilknyttede oppgaver, som barna kan følge med på.

Kampanjen har også et fokus på at alle skal å muligheten til å være med. Dette har de fått til ved at den spesialskrevne fortellingen er tilgjengelig på både nynorsk, bokmål, nordsamisk og som lydfil (Sommerles, 2020).

En kampanje som dette er en stor ressurs for bibliotekene når de skal gjøre seg viktige og synlige for grunnskolen. De bygger oppunder leseglede og hjelper elevene med å utvikle sine lesekunnskaper.

Litteraturliste

Phil, Joron. (2018). Skolebiblioteket i framtidens skole. Hjellup H, Line (Red.), Skolebiblioteket: Læring og leseglede i grunnskolen (s.21-46). Cappelen Damm Akademisk

Sommerles. (2020.) Hva er sommerles? Hentet fra https://altom.sommerles.no/kort-om-sommerles/

En kommentar om “Bibliotekets rolle for barns leseglede

  1. Vegard Pettersen & Kenneth Svenning

    Vi synes at dere har valgt en fin vinkling om samarbeidet mellom grunnskole og bibliotek. Dette er jo veldig relevant i forhold til hva vi har gått igjennom på forelesninger. Vi liker spesielt godt at dere skriver om kampanjen Sommerles.no og linker det opp til hvordan de synliggjør seg for grunnskolen. Savner kanskje noen eksempler og tall på hva dette har resultert i, men det er fint at dere inkluderer sitatet om at det tyder på at elever som selv får velge lesemateriale får økt leselyst.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *