Press

Dagens Næringsliv, 13.10.2018. En folkelig kriseplan.

Podkast Viten + Snakkis. 06.07.2018. Har du ein beredskapsplan heime hos deg sjølv?

Nynorsk Pressekontor, 18.06.18. Kva gjer du når straumen blir borte?

Aftenposten chronicle, 18.06.2018. Hvor forberedt er vi på omfattende strømbrudd?

Helg & Kvardag nr.2 -2015: «Forskar på straumbrot i Lærdal».

E24.no (29.05.2014):
http://e24.no/makro-og-politikk/samfunnet-har-behov-for-en-bred-satsing-paa-forskning-knyttet-til-risiko-og-samfunnssikkerhet/23015694

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *