Publications

Articles

Tómasson, B. & Karlsson, B. (submitted). The role of households in Nordic national risk assesments.

Kvarnlöf, L. & Wall, E. (submitted). Stories of the storm: How household crisis preparedness is embedded in the everyday experience of rurality.

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (submitted). Att göra det (kvinnliga) krisförberedda subjektet: konstruktioner av genus och ansvar under en informationskampanj.

Wall, E. (submitted). Hälsoperspektiv på hemberedskap: En innehållsanalys av samtal om risk och hemberedskap.

Heidenstrøm, N. (accepted for publication 2018). Informal household preparedness: Methodological approaches to everyday practices. Journal of Risk Research.

Heidenstrøm, N & Kvarnlöf, L. 2017. Coping with blackouts: A practice theory approach to household preparednessJournal of Contingencies and Crisis Management, july 19th, 2017.

Heidenstrøm, N & Storm-Mathisen, A. 2017. Reconnection work. A network approach to households’ dealing with ICT breakdowns. Academic Quarter (special issue on Networks), 15 (27), p.84-102.

Reports

Storm-Mathisen, A & Lavik, R. 2016. Beredskap for IKT og -elektrisitetsbrudd i nordiske hushold. Homerisk survey resultater fra Norge, Sverige og Island. Prosjektnotat 10-2016. Oslo: SIFO.

Eriksson, A & Persson, J. 2017. Hushåll och krisberedskap. Hur hushåll skapar mening om hemmets krisberedskap – med fördjupning i föräldrarskapet och det egna ansvaret. Bachelor thesis. Department of Social Sciences, Mid Sweden University.

Harald Throne-Holst, Dag Slettemeås, Linda Kvarnlöf and Bödvar Tómmason (2015). National risk regimes in Norway, Sweden and Iceland. SIFO Project note No. 12-2015.

Pàlsson, Grètar Màr (2015). Impact on households and Critical infrastructures from electricity failure. Two case studies and a survey on Public preparedness. Master thesis.  Faculty of Civil and Environmental Engeneering, University of Iceland.

Exhibition

Storm-Mathisen, A., Tollefsrud, M., & Haldar, M. 2018. Digital oppvekst. OsloMet (SIFO, Barnehagelærerutdanningen og Sosialfag) Felles stand Forskningstorget 21-22. september.  .

Storm-Mathisen, A. & Anderson, Jan-Alfred. Strømbrudd er du forberedt?. Permanent interaktiv utstillingsmodul, Norsk teknisk museum. Åpnet 14.06. 2018.

Academic Presentations at Conferences and Seminars

Throne-Holst, H., & Heidenstrøm, N.  2018. Expecting electricity, consuming communication. Citizen-consumers’ ambiguous attitudes towards electricity and ICT infrastructure. Research Network Sociology of Consumption – ESA: 29-31.08.2018

Storm-Mathisen, A. 2018. Husholdenes risikoforståelse, beredskap og praksiser knyttet til strøm- og IKTbrudd – om Homeriskstudien. Homerisk sluttseminar, Norsk teknsisk museum, Oslo, 14.06.2018.

Storm-Mathisen, A., Slettemeås, D., & Helle-Valle, J. 2018. beredskap, sårbarhet og digitaliseringens paradokser – oppsummering av funn fra Homeriskprosjektet. Homerisk sluttseminar, Norsk teknisk Museum, Oslo 14.06.2018.

Karlsson, B., Throne-Holst, H. 2018. Infrastructural Challenges and risk management regimes – Similarities and differences between Norway, Sweden and Iceland. Homerisk sluttseminar, Norsk teknisk Museum, Oslo 14.06.2018.

Wall, E. & Kvarnlöf, L. 2018. Berättelser om stormen – svenska hushålls meningsskapande krig den egna krisberedskapen.Homerisk sluttseminar, Norsk teknisk museum, Oslo, 14.06.2018.

Kvarnlöf, L., Wall, E, Ljungdahl, J. Persson, J. & Eriksson, A.. 2018. HOMERISK: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. Poster. SRA-E 2018, Östersund.

Kvarnlöf, L. & Montelius, W. 2018. Att göra det (kvinnliga) krisförberedda subjektet. SRA-E 2018, Östersund.

Kvarnlöf, L. 2018.meningsskapande och motiv till stärkt krisberedskap i hemmet. MSBs Ledning- och samverkansseminarium, maj 2018, Lidingö.

Heidenstrøm, N. 2018. Formell og uformell beredskap i norske hushold. Homerisk sluttseminar, Norsk teknisk museum, Oslo 14.06.2018.

Heidenstrøm, N. 2018. SIFO and HOMERISK: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. DIST seminar, Aalborg University, 02.05.2018.

Heidenstrøm, N. (2017). HOMERISK: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. SAMRISK konferanse, Norges Forskningsråd, 27.10.17

Storm-Mathisen, A. 2017. Coping With modern vulnerabilities – on gender, generation and preparedness in Norway. Paper presented at the 6th Conference of the Sino-Nordic Women and Gender Studies Conference Series. University of Oslo, Norway, August 27th-30th, 2017.

Heidenstrøm, N. 2017. Informal preparedness Resources for electricity and ICT breakdowns in Norwegian rural and urban households. Paper presented at ESA conference, Athens, june 30th. 2017.

Tómasson, Böðvar & Throne-Holst, Harald. 2015. Comparing assigned roles of households in the Nordic risk assessment plans. Paper presented at SRA Europe Conference, Maastricht 15. June 2015.

Heidenstrøm, N & Kvarnlöf, L. 2015. The importance of local communities and informal networks for household capacities to deal with electricity and ICT breakdowns in crisis and disasters. Paper preseted by Kvarlöf at The First Northern European Concerence on Emergency and Disaster Studies (NEEDS), 9-11 dec, Copenhagen.

Heidenstrøm, N & Storm-Mathisen, A. 2015. A network approach to households’ role in electricity and ICT breakdowns. Paper presented by Heidenstrøm at RN 8 – Distaster, conflict and social crisis, Aug 27th, ESA conference, Praha.

Kvarnlöf, L. 2015. Ideals of Cooperation and the Integration of Citizens in Crisis Management. Paper presented at the seminar Local Aspects on Global Challenges: Risks and Risk Management in Rural Areas (Lokala aspekter på globala utmaningar; Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna), May 21st, 2015 Östersund.

Helle-Valle, Jo. 2015. Homerisk: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. Presentation April 20th at DSB, Tønsberg, Norway.

Helle-Valle, Jo. 2014. Homerisk: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. Presentation at the Norden/Nordforsk conference «New trends in societal security research in the Nordic countries«, november 27th, Stockholm, Sweden.

Chronicle and podkast

Slettemeås, D. & Storm-Mathisen. Hvor forberedt er vi på omfattende strømbrudd? Newspaper chronicle, Aftenposten. 18.06.2018.

Storm-Mathisen, A., Heidenstrøm,N.& Lavoll, H. 2018. Har du ein beredskapsplan heime hos deg sjølv? Podkast Viten + Snakkis.

Read more about press here.

Abstracts

Heidenstrøm, N 2017. Informal preparedness Resources for electricity and ICT breakdowns in Norwegian rural and urban households. Abstract accepted for the European Sociological Association Conference, Athens.

Heidenstrøm, N. N & Storm-Mathisen, A 2016. (Re)Connection: A network-practice approach to how housheolds deal With infrastructure disruption. Abstract accepted for Akademisk kvarter/Academic Quater, special issue on Networks.

Heidenstrøm, N. & Kvarnlöf, L. 2015. The importance of local communities and informal networks for household capacities to deal with electricity and ICT breakdowns in crisis and disasters. Abstract accepted for NEEDS – The First Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies Des 9-11, Copenhagen, Denmark.

Throne-Holst, H & . 2015. Comparing assigned roles of households in the Nordic risk management plans. Abstract accepted for the 24th annual SRA-Europe conference Science, Policy and Society – Bridging the gap between risk and science in Maastricht, June 15-17 2015. The special theme of the conference is “S”.

Heidenstrøm, N & Storm-Mathisen, A. 2015. A network approach to households’ role in electricity and ICT breakdowns. Abstract accepted for RN 8 – Distaster, conflict and social crisis, Aug 27th, ESA conference, Praha.

Storm-Mathisen, A & Heidenstrøm, N. 2015. Applying a social practice perspective to risk research. Abstract accepted for RN 22 Sociology of Risk and Uncertainty, Aug 27th, ESA conference, Praha.

Phd papers

Heidenstrøm, N. 2015. Forskerdefinisjoner og aktørdefinisjoner [Researchers definitions and actors definitions]. Essay from PhD course SOS9101 – Philosophy of Science. Oslo: University of Oslo.
Heidenstrøm, N. 2015. Etiske utfordringer ved bruk av visuelle metoder [Ethical challenges using visual methods]. Working paper from PhD course SOS90102 – Research Ethics. Oslo: University of Oslo.
Heidenstrøm, N. 2015. Hvordan kan vi studere sosiale praksiser? [How can we study social practices?]. Essay from PhD course SOS9024 –Texts in the field. Oslo: University of Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *