Stor deltakelse på Kompetanssenterets webinarer om Fagfornyelsen.

Kilde: World Economic Forum Job Report

Mer enn 750 streaminger av Jorunn Dahlbacks webinar om Yrkesrelevans og dybdelæring i Fagfornyelsen hvor hun henviste til Albert Einstein og hans «Any fool can know. The point is to understand»

I perioden mai – juni 2020 deltok ca. 600 på Nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag sine webinarer om Fagfornyelsen og konsekvenser for yrkesopplæringen. I tillegg har presentasjonene vært streamet mer enn 1 500 ganger. Presentasjonene er tilgjengelige på ressurs-siden.

Det forløpig siste webinaret ble holdt 16. juni og tok opp spørsmålet om rammer for en vellykket gjennomføring av Fagfornyelsen i yrkesfag og var rettet mot skoleledere.

Kompetansesenter for yrkesfag vil følge opp webinarene med en karleggingsundersøkelse som et ledd i arbeidet for en vellykket gjennomføring av Fagfornyelsen i yrkesopplæringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *