Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 1 undersøker hvordan algoritmisk tenkning blir forstått som kompetanse for lærere, lærerstudenter og elever gjennom systematisk litteraturgjennomgang og dokumentanalyse. Vi skal analysere internasjonal forskningslitteratur og nordiske strategidokumenter som læreplaner, rapporter og NoU-er. Målet er identifisere den kunnskapen som finnes om algoritmisk tenkning og bruke dette i arbeidet med de andre arbeidspakkene. Vi er interessert i algoritmisk tenkning i fagene matematikk, naturfag i både skole og lærerutdanning. Vi vil også ha fokus på vurdering ferdigheter knyttet til algoritmisk tenkning..  

Forskningsspørsmålet i arbeidspakken er   

RQ1: hvordan forstås algoritmisk tenkning som av lærere, student-lærere og elever? 

Navn  Institution 
Thomas Frågåt (Leader)  INN
Trude Sundtjønn (Co-leader) OsloMet
 Louise Mifsud   OsloMet  
Renate Andersen  OsloMet  
Katarina Pajchel  OsloMet  
Per Øyvind SollidOsloMet
Kristin Ebbesen  INN 
Siv Gundrosen Aalbergsjø OsloMet  
Jari LavonenFinland 
Mads Middelboe Rehder   KP