Arbeidspakke 5

Arbeidspakke 5 har som mål å integrere, sammenligne og analysere forskningsfunn i arbeidspakke 2, 3 og 4, og slik bidra til innsikt om programmering og algoritmisk tenkning som en integrert del av skolefag, hovedsakelig i matematikk og naturfag.

Arbeidspakke 5 er en arbeidspakke som skal gå på tvers av alle arbeidspakkene og integrere, sammenligne og analysere forskning funnene på tvers av arbeidspakke 2-3-4 og bruke disse funnene for øke nåværende teoretisk innsikt om computational thinking/algoritmisk tenkning. Arbeidspakke 5 samler hele prosjektet ved at den gir en link mellom undervisning, læring og vurdering av computational thinking/algoritmisk tenkning, både som en generisk og som en fagspesifikk kompetanse, både i lærerutdanningen og skole praksis i de nordiske landene.

Arbeidet som gjøres i arbeidspakke 5 er avgjørende for å oppnå en synergi mellom lærerutdanningen og skolene, og inkluderer en gjensidig informativ forståelse av generiske og fagspesifikke ferdigheter av computational thinking/algoritmisk tenkning i disse to sfærene. Det er et mål å sørge for at kunnskap fra forskning i skoler og lærerutdanningsprogrammer gjensidig informerer hverandre for å forbedre undervisnings- og vurderingspraksis på begge arenaer. Arbeidspakken knytter sammen undervisning, læring og vurdering av programmering og algoritmisk tenkning, i lærerutdanning, så vel som i skolen.

I arbeidspakke vil forskningen fra de andre arbeidspakkene integreres og bli konsolidert, for å kunne pushe forskningsfronten fremover, særlig med tanke på teori. Dette vil resultere i forskningsbasert kunnskap som er av stor verdi for å utvikle praksis knyttet til computaitonal thinking/algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skoler, og det vil også gi verdifull input til beslutningstakere.

Advisory Board vil spille en avgjørende rolle gjennom hele prosjektperioden, men vil spesielt ha en uvurderlig rolle i arbeidspakke 5, ved å diskutere forskningsresultater og identifisere tverrfaglige synergier av computational thinking/algoritmisk tenkning.

RQ5:Hva slags innsikter vedrørende undervisning og læring kan vi utvikle gjennom å designe, implementere og vurdere CT i skoler og lærerutdanning i den norske konteksten?

Deltagere i arbeidspakke 5

NavnInstitusjon
Mads Middelboe Rehder (Leader)University College Copenhagen
Kalle Jutti (co-leader)University of Helsinki
Louise MifsudOsloMet
Katarina PajchelOsloMet
Thomas FrågåtINN
Renate AndersenOsloMet (permisjon)
Thilde Emilie MøllerUniversity College Copenhagen