Arbeidspakke 4

Arbeidspakke 4 har som mål å identifisere kjennetegn ved algoritmisk tenkning som kan knyttes til vurdering og utvikle vurderingsmetoder som kan støtte og evaluere elevers læringsprosesser og læringsutbytte. Læreplaner i de ulike fag inneholder både læringsmål og vurderingskriterier som understreker viktigheten av at elevene blir oppmerksomme på vurdering både som veiledning i kunnskapsutviklingen og en måte å vise kompetanse. For å kunne gjennomføre det trenger lærere kunnskap om hva de skal vurdere og metoder for å støtte elevenes læringsprosess og læringsutbytte innen algoritmisk tenkning. Vurdering vil derfor være en sentral del av undervisningsoppleggene som utvikler og testes i arbeidspakke 2 og 3. Arbeidspakke 4 har til hensikt å utvikle et rikt spektrum av vurderingskriterier og metoder, både for generisk og fagspesifikk algoritmisk tenkning.

NameInstitution
Katarina Pajchel (Leader)OsloMet
Jari Lavonen (Co-leader)University of Helsinki
Kalle JuutiUniversity of Helsinki
Erika Pertt-BorobioUniversity of Helsinki
Ari MylliviitaUniversity of Helsinki
Aleksi MarkkanenUniversity of Helsinki
Louise MifsudOsloMet
Trine FoynOsloMet
Thomas FrågåtHøgskolen i Innlandet
Kristina Johnsdatter AndreasenOsloMet
Aino UkkonenOsloMet
Andre RognesOsloMet