Om MASCOT

Algoritmisk tenkning (AT) regnes som en viktig generisk kompetanse for det 21. århundre som sikter på å utvikle studenters analytiske og kritiske tenkning, kreativitet, problemløsing og innsikt i vitenskapelige praksiser. Disse ferdighetene er avgjørende for læring og demokratisk deltakelse i samfunnet. Internasjonalt har AT har nylig fått en mer fremtredende plass gjennom inkludering i skolene. Den er blitt introdusert på ulike måter i nordiske læreplaner, og i Norge fra 2020.
MASCOT (Mathematics, Science and Computational Thinking) som prosjekt tar sikte på å samle kunnskap om lærings- og vurderingsprosessene i algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole, primært innen matematikk og naturfag. Prosjektets forskning skal videre danne grunnlag for å utvikle nye undervisnings- og vurderingspraksiser i nært samarbeid med skoler.

MASCOT er organisert som et samarbeidsprosjekt basert på et langtidssamarbeid mellom lærere, studenter og forskere. Den overordnede forskningstilnærmingen er design-basert forskning (design-based research). Prosjektet kommer til å gjennomføre intervensjoner ved lærerutdanningsprogrammer og skoler knyttet til de Nordiske deltagerinstitusjoner, og legger vekt på samarbeid og utveksling og mellom partnerne for å trekke lærdom fra hverandres ekspertise. Nært samarbeid mellom aktørene, ønsker MASCOT å knytte undervisnings-, lærings- og vurderingspraksiser. 

MASCOT er et samarbeidsbasert, tverrfaglig forskningsprosjekt som samler et konsortium av eksperter fra ledende nordiske lærerutdanningsinstitusjoner i Norge, Finland og Danmark og involverer 5 partnerskoler i Norge og Finland.

MASCOT er finansiert av Forskningsrådet