Informasjonskompetanse – informasjonskompetent

Av Rabea Amini Mohd Alem og Nelly Delia Lanz Ramirez

Vi alle møter masse informasjon i dagens verden, men hva skjer når en trenger informasjon om et spesifikt tema. Har vi alle nok kunnskaper og ferdigheter for å orientere oss slik at vi får akkurat informasjon vi trenger? Da har vi behov for å få hjelp av en som er informasjonskompetent. Det finns forskjellige definisjon for informasjonskompetanse.

En av dem er «… peker til kunnskaper, ferdigheter, eller forståelse folk behøver for å finne frem til, evaluere eller ta i bruk informasjon» (Bøyum, Eystein, & Byström, 2017, p. 124).   En annen er «Information literacy is the ability to think critically and make balanced judgements about any information we find and use. It empowers us as citizens to reach and express informed views and to engage fully with society» (CILIP, 2018). Pilerot mener at det også sees som viktig å få innsikt om hvem i for eksempel, en arbeidsplass regnes som kunnskapsrik slik at en nyttiggjøre seg av relevant informasjon når en er ny ansatt (Pilerot, 2018, p. 82). 

En annen argument som ligner på Pilerots argument er fra Krokan med «det personlige læringsnettverket» (Pilerot, 2018, pp. 91 – 92). Han påstår at «Det er viktigere å vite hvor og hvordan vi kan finne fakta om et forhold enn det er å huske disse faktaene» (Krokan, 2017, p. 91). Det sosialt nettverket kan også bidra til å utvikle oss som informasjonskompetente.

Skole-, universitets-, folkebibliotekarer har i dag ansvar får bistå sine bruker med informasjonskompetanse av typen som det ble presentert før i denne teksten og at de skal strekke seg til å jobbe tverrfaglig.

Studenter i bibliotek og informasjonsvitenskap får undervisning og opplæring for å bli informasjonskompetente slik at de kan hjelpe andre studenter, elever og alle biblioteks brukere i fremtiden.  Men et utfordring for bibliotekarer er å integrere deres undervisningspraksis med tverrfaglige, noe som det viser å vær krevende og kompleks.

Litteraturliste

Bøyum, I., Eystein, G., & Byström, K. (2017). «Et helt nytt ‘mindset'»? : informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag. In C. F. H. L. o. I. S. S. Astrid Anderson & K. Byström (Eds.), Det åpne biblioteket (pp. 121-146). Oslo: Cappelen Damm Akademisk/NOASP, cop. 2017.

CILIP, I. L. G. (2018). CILIP Definition of Information Literacy 2018. Retrieved from https://infolit.org.uk/definitions-models/ (Lenker til en ekstern side.)

Krokan, A. (2017). Digital læring. In A. K. L. T. D. Asbjørn Rolstadås, R. Asbjørn, K. Arne, D. Lars Thomas, & v. Norges tekniske (Eds.), Teknologien endrer samfunnet (pp. 87-96). Bergen: Fagbokforl.

Pilerot, O. (2018). Vad vi talar om när vi talar om MIK och informationskompetens. In Medie- Och Informationskunnighet I Den Digitala Tidsåldern – En Demokratifråga (pp. 81-83).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *