Informasjonssøkeprosessen, blokader og det tredje rom

Skrevet av Andy Kan To Cheung og Roald Thunes Karlsen

Informasjonssøkeprosessen som vanligvis blir forkortet som ISP beskriver handlinger, følelser og tanker knyttet til de ulike nivåene i en informasjonssøkeprosess fra start til slutt (Kuhlthau, 2004). Informasjonssøkeprosess er et vanlig fenomen for elever/studenter, et godt eksempel som forklarer hva en ISP handler om er Kuhlthaus modell. Kuhlthaus modell er en modell med 7 nivåer som viser hva søkeren gjennomgår under prosessen (Thomas, 2011, s. 36-37). Disse nivåene er: ‘’Task initiation (1), selection (2), exploration (3), focus formulation (4), collection (5), presentation (6), og assessment (7)’’ i rekkefølgen 1-7 (Kuhlthau 2004). Disse nivåene inkluderer søkerens handlinger, følelser og tanker som kan eventuelt påvirke en informasjonssøkeprosess. 

Elever støter ofte på problemer i overgangen fra tredje til fjerde stadiet av Kuhlthaus modell, der en mengde informasjon skal spisses til et fokus, et spørsmål eller en problemstilling. Kuhlthau og Cole beskriver en blokade som stammer fra manglende kontakt mellom det eksplisitte spørsmålet som stilles, og de underliggende spørsmålene og usikkerhetene eleven sitter med (Kuhlthau & Cole, 2012). Dette svarer til de fire spørringsnivåene Taylor beskriver i sin klassiske tekst om informasjonsbehov og spørringer (Taylor, 1968), fra ubevisst og før-språklig til formulert og forhandlet i møte med et system. For å kunne finne en vei forbi denne blokaden foreslår de metoder å ta utgangspunkt i tredje rom-modellen.

“Det tredje rom” er et navn gitt til de overlappende område mellom rammene gitt av læreplan og undervisningsopplegg (det første rom), og elevenes læringsforutsetninger – kunnskap, modeller osv (det andre rom). Her vil en elev anvende det de kjenner fra en kontekst utenfor skolen eller læringssituasjonen i møte med læringsmateriale, og med dette bygge kunnskap (Kuhlthau & Cole, 2012). Kanskje den viktigste delen av denne verktøykassen er implisitt kunnskap, kunnskap eleven besitter men ikke selv er klar over – slik implisitt kunnskap er sentralt når en skal tolke ny informasjon.

Kilder:

Kuhlthau, C., & Cole, C. (2012). Third space as an information system and services intervention methodology for engaging the user’s deepest levels of information need. ASIST.

Kuhlthau, C. C. (2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services. Westport, Conn: Libraries Unlimited.

Taylor, R. S. (1968). Question-negotiation and information seeking in  libraries. College &  Research Libraries, 29(3), 178-194

Thomas, N. P., Crow, S. R., & Franklin, L. L. (2011). Information Literacy and Information Skills Instruction: Applying Research to Practice in the 21st Century School Library, 3rd Edition : Applying Research to Practice in the 21st Century School Library: Vol. 3rd ed. Libraries Unlimited.

En kommentar om “Informasjonssøkeprosessen, blokader og det tredje rom

  1. Godt blogginnlegg!
    Helhetlig har teksten en god flyt og dere formidler ISP og emnet godt.
    Måten dere tar for dere de 7 nivåene i Kuhlthaus-modellen er oversiktlig men noe knapp, vi ville gjerne at dere utdypet de andre nivåene like godt som avsnittet om elevers vanskeligheter med overgangen fra nivå 3 til 4.
    Referansebruken er variert og ekstensiv, takk for faglig påfyll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *