Hvordan fungerer vi i en informasjonssøkeprosess?

Av: Vegard Pettersen & Kenneth Svenning

Når det gjelder å forstå brukerens informasjonsbehov kan det være vanskelig å forestille seg en prosess satt i system. Biblioteket skal fungere som en ressurs for brukere og studenter med informasjonsbehov, og forskere har lenge utarbeidet ulike modeller som skal hjelpe oss med å forstå hvordan disse brukerne løser sitt informasjonsbehov. Carol Kuhlthau har blant annet bidratt med en modell som illustrerer hvordan bibliotekets brukere fungerer i en informasjonssøkeprosess.

Kuhlthau presenterer, basert på hennes forskning, at det er syv faser for brukeren i søk etter relevant informasjon: Innledning, utvelgelse, emnevalg, formulering, innsamling, presentasjon og utvelgelse (Pickering et al., 2011).

Figur 1. ISP-modell. Fra «Information search process», av C. Kuhlthau, 2018

Figur 1. ISP-modell. Fra «Information search process», av C. Kuhlthau, 2018 .

Selv om denne modellen er fremstilt som lineær, argumenterer Kuhlthau for at brukere beveger seg jevnlig mellom stadier i prosessen ettersom den utfolder seg.

Hun har også kartlagt hvordan studentenes følelser og kognitiv tenkemåte blir påvirket underveis i prosessen. Et vidt spekter brer seg fra angst til optimisme, forvirring til klarhet, usikkerhet til selvtillit, og engstelse til tilfredsstillelse eller skuffelse, avhengig av utfallet i prosessen (Pickering et al., 2011 s. 38).

Kuhlthau nevner selv at det er evnen til å ta informasjonen fra det tredje stadiet (emne-utforskningen) og å bruke det i det fjerde stadiet som er formulering, som det viktigste stadiet i informasjonssøkeprosessen (Pickering et al., 2011. s.39). Det er her brukerne formulerer informasjonsbehovet til sitt formål for å kunne kartlegge hva som er viktig informasjon i de neste stegene.

Hvorfor er dette nyttig? Modellen kan være verdifull i pedagogisk forskning og for å forstå informasjonssøk, blant annet for bibliotekarer som gjerne skal hjelpe bibliotekets brukere med informasjonssøk. 

Kuhlthaus ISP ble utformet på 80-tallet, og det er undersøkt nå i nyere tid (2008) om modellen fortsatt er nyttig. I en artikkel av Carol C. Kuhlthau, Jannica Heinström og Ross J. Todd fra 2008 er modellen vurdert på ny og konklusjonen er helt enkelt; ja, modellen er fortsatt nyttig til å forstå bibliotek brukernes informasjonsbehov, så vel som nyttig som forskningsverktøy (Kuhlthau et al., 2008).

Kilder:

Pickering, N. T., Crow, S. R. & Franklin L.R. (2011) Information Literacy and Information Skills Instruction, Applying research to practice in the 21st Century School Library (3. utgave) Libraries Unlimited

Kuhlthau, C.C., Heinström, J. & Todd, R.J. (2008) The ‘information search process’ revisited: is the model still useful?» Information Research, 13(4)

http://www.informationr.net/ir/13-4/paper355.html#Kuhlthau1988a (Lenker til en ekstern side.)

Kuhlthau, C. (2018) Information search process. Hentet fra https://wp.comminfo.rutgers.edu/ckuhlthau/information-search-process

En kommentar om “Hvordan fungerer vi i en informasjonssøkeprosess?

  1. Hei
    Jeg syns dere har skrevet et godt blogginlegg, der dere oversiktlig presenterer det grunnleggende ved Kuhlthaus modell. Det er veldig bra at dere har med et bilde av den faktiske modellen, slik at forklaringen av den blir enkel å forstå. Det er og fint at dere begrunner modellens relevans med at den kan hjelpe bibliotekarer å forstå brukeren, noe som gjør denne modellen veldig spennende for bibliotekatstudenter.

    Et kjempefint blogginlegg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *