Slipp bibliotekarene til!

Av: Mads Johansen og Jonas Bræin Selvig

I en tid der falske nyheter og kildekritikk blir stadig mer kontroversielle temaer, er det desto viktigere at vi som bibliotekarer kan ansees som en pålitelig og stabil ressurs som kan bli tatt i bruk av alle som har behov for oss. I skolen er ikke kildebruk et tema som virkelig blir satt i fokus før på videregående, så dermed kan skolebiblioteket være en svært relevant ressurs for disse elevene når de skal lære om informasjonskompetanse.

Sundin peker i sin artikkel på problematikken rundt informasjonskompetanse. Det at behovet for mer kompetanse eksisterer og bare blir viktigere i vår moderne hverdag er klart, men hvordan den kompetansen skal formidles er ikke like lett (Sundin, O., Francke, H. & Limberg, L., 2011, s. 16). Nasjonal bibliotekstrategi trekker også frem dette som et viktig fokusområde når det kommer til skolebiblioteket. Her kan helt klart bibliotekaren spille en viktig rolle (Kulturdepartementet, 2019, s. 14). Håndtering av informasjon er jo vårt fagområde! 

Det at elevene blir mer kjent med bibliotekets lokaler og bibliotekaren selv senker muligens terskelen for å bruke dem. Da må bibliotekaren gripe de mulighetene til å veilede. Vi mener derfor at skolebiblioteket bør bli brukt som en ressurs av lærere ved å inkludere oss mer i den daglige fagutviklingen til elevene.

Som et konkret eksempel kan vi se til Ingrid Svennevig Hagen sin blogg. Her viser hun frem “eksperimenter” fra sin hverdag som bibliotekar. Hun søker stadig nye måter å formidle til elevene og ser viktigheten av å blande bibliotekaren mer inn i undervisningen. Hun bruker også presentasjoner til å formidle god kildekritikk (Hagen, 2019).

Mer tett veiledning fra bibliotekar under oppgaveskriving, spesielt når elevene begynner å komme lenger opp i skolesystemet, kan hjelpe. Men for å virkelig bistå videregående skoleelever til å lære seg god informasjonskompetanse, er det viktig at vi som bibliotekarer ikke ender opp med å gjøre jobben for dem. Vi burde lære dem å finne informasjonen selv. Som en uavhengig del av skolen har vi som bibliotekarer en unik mulighet til å hjelpe elever på en måte lærerne ikke vil være i stand til, så derfor sier vi: “Slipp bibliotekarene til”!

Litteraturliste:

2 kommentarer om “Slipp bibliotekarene til!

  1. Hei!
    Dette var et godt skrevet blogginnlegg med mange interessante poeng og aktuelle temaer. Vi synes dere har vært flinke til å belyse ansvaret skolebiblioteket har når det gjelder å lære skoleelever mer om kildekritikk og utvikle deres informasjonskompetanse. Vinklingen fra en bibliotekars perspektiv er med på å forsterke viktigheten av skolebiblioteket som ressurs.

    Hannah Emilie Lippert Morland og Emilie Marie Westad

  2. Hei!
    Flott at dere poengterer viktigheten av at skolebibliotekarene ikke må gjøre jobben for elevene. Kanskje dere kunne snakket mer om dette, ved å for eksempel utdype litt mer om hva bibliotekaren kan gjøre? Det er jo veldig viktig i sammenheng med læring av kildekritikk og kildebruk som dere også nevner. Også fint at dere trekker frem Ingrid Hagens bloggen, som er en veldig god inspirasjonskilde for bibliotekarer. Takk for et godt innlegg!

    Hanne S. Viken og Dinah S. Sandsengen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *