Forventninger til barne- og ungdoms­litteratur i dag

Kristin Ørjasæter ledet forskningsseminaret Forventninger til barne- og ungdoms­litteratur. Foto: Kirsti Marie Jegstad.

På 1700-tallet skulle barnelitteraturen danne samfunnsborgere, under nasjonalromantikken gode nordmenn, men hva er forventningene til barne- og ungdomslitteraturen i dag?

Dette var temaet for et spennende seminar KriT deltok på hos vår samarbeidspartner Norsk barnebokinstitutt (NBI). I løpet av dagen fikk vi innsyn i arbeider tilknyttet NBIs forskningsprosjekt «Barnelitterære dannelsesprosesser. Kunstnerisk og vitenskapelig utforskning av forestillinger om hva barnelitteratur skal være og gjøre».

På seminaret fikk vi blant annet presentert kvalitetstrekk i barnelitteratur for barn i alderen 0 til 3 år, en skrivekunstners prosjekt om identitet, økomedborgerskap, dyrenes status og tissing som motiv i barnelitteraturen.

Hva tar vi med oss til KriT?

Gjennom dagen fikk vi innsikt i forfatteres tanker omkring tekstskaping og flere pågående forskningsprosjekt som undersøker bildebøkers plass i barnehage og skole. De ulike presentasjonene ga flere spennende perspektiver som vi tar med oss tilbake i arbeidet med kritisk tenkning i barneskolen.

Fra Inger-Kristin Larsen Vies presentasjon om læreroppfatninger om biografier. Foto: Sissil Lea Heggernes

Ett tema som gikk igjen, var voksnes bilde av barnet som leser. Undervurderer voksne, det være seg forlag, forfattere, anmeldere, barnehagelærere eller lærere, barn og ungdom som kritiske lesere? Inger-Kristin Larsen Vies studie av klasseromsarbeid med biografier viser for eksempel at det emosjonelle arbeidet med bøkene vies stor plass, mens den kritiske lesningen knapt er synlig. Nina Goga spør om barns rett til å være en kritisk aktør tas på alvor når bærekraftsperspektivet individualiseres? Hennes studie av økolitteraturens paratekster[1] viser at barnet ofte oppfordres til å rydde en strand, resirkulere søppel eller lignende. De systemiske perspektivene er derimot nesten fraværende, selv om de er nødvendige for å finne løsninger på miljøkrisa.

Nina Goga. Foto: Niklas Ross Lello.


[1] Her bokmeldinger, forlagsomtaler og nominasjonstekster

Veien videre

Innleggene peker en vei framover for videre forskning på hvordan økolitteratur for barn kan åpne for barns kritisk tenkning i skolen. Et mulig kvalitetskriterium i så måte kan være i hvilken grad bøkene tar barn på alvor som aktører som får stille kritiske spørsmål rundt voksnes praksiser og synliggjør systemiske perspektiver på bærekraft. Her har lærerne en viktig rolle for å tilrettelegge for barns kritiske lesning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *