Frokostmøte: Uber og organisering i delingsøkonomien

Gikk til sak mot Uber

Britiske Yaseen Aslam har gått til søksmål mot arbeidsgiver Uber. Kravet var om å bli regnet som ansatt framfor selvstendig næringsdrivende. Han har organisert mange sjåfører i løpet av de siste årene. Nylig var han initiativtaker til en internasjonal organisasjon for plattform-/app-arbeidere.

Kulturhuset, Laboratoriet, Youngs gate 6. 27. februar kl. 08.30–10.30

Hvorfor er saken viktig for demokratiet

Han vil fortelle om sine erfaringer med å organisere ansatte i en bransje de etablerte fagforeningene hadde gitt opp, og dele sine tanker om veien videre i møte med selskaper som insisterer på at de verken er arbeidsgivere eller forhandlingsmotparter. Yaseen Aslam aktiv i britiske Independent Workers Union. Nylig var han initiativtaker til en internasjonal organisasjon for plattform-/app-arbeidere, kalt International Alliance of App-Based Transport Workers

Paneldebatt

  • Yaseen Aslam, innlegg
  • Peter Hansen, overenskomstansvarlig for taxi i Fellesforbundet
  • Trude Tinnlund, LO-sekretær
  • Monica A. Paulsen, forbundsleder Negotia
  • Jonas Bals, LO, ordstyrer

Det vil bli servering av kaffe, te og enkel snacks.