Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen

Temaområde: Arbeidskraftutfordringer og arbeidsgiverutvikling i storby Prosjektførende by: Bergen kommune Forskningsmiljø: Fafo Prosjektleder: Arne Backer Grønningsæter «Lanserer unik homoundersøkelse». Dette var tittel for pressemeldingen som gikk ut fra Bergen kommune 20. oktober 2010 da FAFO-forskerne kom til kommunen for å lansere og overlevere rapporten til byråd for helse og inkludering. Forskerne fra FAFO hadde ønsket å undersøke […]

  • Temaområde: Arbeidskraftutfordringer og arbeidsgiverutvikling i storby
  • Prosjektførende byBergen kommune
  • ForskningsmiljøFafo
  • Prosjektleder: Arne Backer Grønningsæter

«Lanserer unik homoundersøkelse». Dette var tittel for pressemeldingen som gikk ut fra Bergen kommune 20. oktober 2010 da FAFO-forskerne kom til kommunen for å lansere og overlevere rapporten til byråd for helse og inkludering. Forskerne fra FAFO hadde ønsket å undersøke hvorvidt homofili var normalisert i arbeidslivet.

Etter å ha gjennomført prosjektet påpekte forskerne at det fortsatt var behov for å ha en bevisst personalpolitikk, basert på en antakelse av det fortsatt var en del som ikke var åpne om sin seksualitet. Det ble anbefalt å gjøre handlingsplanen kjent, å rette inn særlige tiltak med sektorer som hadde særlige utfordringer, og fortsette forebyggingen. Resultatet av undersøkelsen ble lagt til grunn da kommunen i 2011 utarbeidet en ny handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering.

Siden dette var et prosjekt som hadde kun Bergen som case ble det enda viktigere å ha en velfungerende referansegruppe fra de andre gruppene. FAFO brukte også forskningen videre.

Litteratur


Mer om prosjektet

Prosjektet ble igangsatt på bakgrunn av at Bystyret i Bergen i oktober 2007 vedtok en handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile for årene 2008 til 2011; «For inkludering og mangfold» (Bergen kommune 2008).

Planen fokuserte bl.a. på kommunen som arbeidsgiver og arbeidsplass. FAFOs prosjekt, som Ingvild Kvilekval i Bergen kommune var prosjektleder for, var et av tiltakene i oppfølgingen av handlingsplanen.

I rapporten sier forfatterne om sine konklusjoner at «det bildet som kommer frem gjennom dataanalysene, kan sies å være ganske positivt. Vi har imidlertid sett det som vår oppgave å prøve å nyansere dette bildet og å være en slags djevelens advokat» (Backer-Grønningsæter og Lescher-Nuland 2010, s.7). Åpenheten forskerne fant for LHBS på arbeidsplassen var ikke stor nok til at forskerne ikke stilte spørsmål ved hvorvidt homofili faktisk var normalisert, og at det fortsatt var en del som ikke var åpne om sin seksualitet.

FAFO påpekte derfor at det fortsatt var behov for en bevisst personalpolitikk. Dette gjaldt også ikke minst fordi mange LHBS ikke kjente grensen for trakassering, for hva de måtte tåle, og fordi det ikke ble snakket om denne gruppen på arbeidsplassen. Det ble også påpekt et behov om å gjøre handlingsplanen kjent, å rette inn særlige tiltak med sektorer som hadde særlige utfordringer, og fortsette forebyggingen.

Fra programmets årsrapport:

Resultatet av undersøkelsen ble lagt til grunn når kommunen i 2011 utarbeidet en ny handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering, som vil være felles for ulike diskrimineringsgrunnlag. Vår 2011 arrangerte kommunen en fagsamling for HR-rådgivere, tillitsvalgte og verneombud der resultatene ble tatt opp. Oslo kommune vurderte formidling for prosjektet i 2011.