Menn i omsorgsyrker: Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten?

Temaområde: Arbeidskraftutfordringer og arbeidsgiverutvikling i storby Prosjektførende by: Trondheim kommune Kontaktperson: Ellen Edvardsen Forskningsmiljø: Nordlandsforskning Prosjektleder: Hege Gjertsen Samarbeidspartnere: NAV Dette prosjektet bidro til ny forståelse av et felt ved å utfordre eksisterende normer i omsorgssektoren. Gjennom medieoppslag, billedbruk og konkret tilstedeværelse av flere menn i tjenestene, bidro prosjektet til å endre det imaget disse […]

Dette prosjektet bidro til ny forståelse av et felt ved å utfordre eksisterende normer i omsorgssektoren. Gjennom medieoppslag, billedbruk og konkret tilstedeværelse av flere menn i tjenestene, bidro prosjektet til å endre det imaget disse yrkene har, både i allmennheten og innad i egen organisasjon.

Prosjektet viste hvor viktig det er å se nærmere på hvordan yrkesveiledningen til ungdom er i dag. Med innovative metoder kan prosjektet bidra til at flere menn (og hender) velger omsorgsyrker.

Litteratur

  • Gjertsen og Olsen (2012): Menn i omsorgsyrker, NF Rapport nr 8 2012, Nordlandsforskning, Bodø, ISBN 978-82-7321-630-4

Mer om prosjektet

Formålet med prosjektet har vært å gi svar på hvilke faktorer som bidrar til å rekruttere og beholde flere menn i omsorgsyrkene. Andelen ligger i dag på rundt 10 prosent på landsbasis. Og videre: I hvilken grad klarer kommunene å innarbeide dette i sin arbeidsgiverpolitikk for omsorgssektoren?

Studien er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet til ansatte i hele pleie- og omsorgsektoren i Trondheim kommune og til ungdom i sommerjobb i sykehjem i Trondheim, sommeren 2011. I tillegg bygger studien på kvalitative intervjuer og registerdata. I prosjektet har man prøvd ut egne rekrutteringsstillinger. I samarbeid med NAV fikk et utvalg menn i åtte uker prøvd ut om omsorgstjeneste passet for dem. Denne praksisen ble gjennomført på sykehjem og hjemmetjenesten i Trondheim kommune.

Gjennom erfaringene gjort underveis i prosjektet mener Nordlandsforskning at unge og voksne menn kan utgjøre en viktig arbeidskraftressurs innen kommunale helse- pleie- og omsorgsyrker i årene som kommer. Ifølge forskerne har prosjektet aktivt utfordret en rekke av de normene som eksisterer i feltet og har vist gjennom praktisk handling at det finnes mange menn som er motivert og har interesse for disse yrkene.

Ifølge forskerne har prosjektet hatt positiv effekt i seg selv – gjennom medieoppslag, billedbruk og konkret tilstedeværelse av flere menn i tjenestene – det gjelder å endre det imaget disse yrkene har, både i allmennheten og innad i egen organisasjon.

I oktober 2012 ble forskningsrapporten presentert for aktuelle interesserte og berørte i Trondheim kommune – primært innen Helse – og velferd. Prosjektet ble også formidlet til storbyene i 2013. Det finnes flere medieoppslag om prosjektet på nettet, der forskerne er uttaler seg om prosjektet.

I Forskning.no, 23.9. 2012 sies blant annet:

Både i lærebøker og yrkesveiledning gis det en feminin fremstilling av pleie- og omsorgsyrkene, blant annet gjennom bildebruk. Dette viser hvor viktig det er å se nærmere på hvordan yrkesveiledningen til ungdom er i dag.

Forskernes inntrykk er at pleie- og omsorgsyrker langt på vei framstilles kjønnsnøytralt, med små muligheter til faglig utvikling.

I noe av informasjonsmateriellet får man i liten grad inntrykk at dette er lærerikt, interessant og utviklende yrke.

– Det skapes et inntrykk at tiden står stille. Alt dette bidrar til at det tradisjonelle kjønnsmønsteret i pleie- og omsorgssektoren opprettholdes, påpeker Gjertsen.

Studien peker på at det er viktig å gjøre sykehjem og hjemmetjenester til levende utviklingsarenaer for faglig utvikling.