Storbyfaktorer i inntektssystemet 2005

Temaområde: Rammevilkår for storbyenes velferdspolitikk Prosjektførende by: Trondheim kommune Kontaktperson i kommunen: Hans Ole Rolfsen Forskningsmiljø: Asplan Viak og Telemarkforskning Prosjektleder: Ailin Aastvedt I sammendraget sammenfattes hva som fremstår som storbyspesifikke faktorer for storbyene som produsent av velferdstjenester. Prosjektet konkluderer med at det er behov for både justering av kostnadsnøkkelen for å ta hensyn til alle […]

I sammendraget sammenfattes hva som fremstår som storbyspesifikke faktorer for storbyene som produsent av velferdstjenester. Prosjektet konkluderer med at det er behov for både justering av kostnadsnøkkelen for å ta hensyn til alle kostnadsdrivende faktorer for tjenesteområder i storbyene og en nærmere utredning av faktorer som ser til å ha stor betydning.

Prosjektresultatene ble blant annet anvendt i KS sin høringsuttalelse til NOU 2005:18 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

Litteratur

  • Aastvedt, Råd, Løyland, Lunder og Austin (2006): Storbyfaktorer i inntektssystemet. Storbyenes egenart og konsekvenser for kommunal tjenesteproduksjon, Telemarksforskning

Mer om prosjektet

Prosjektet vurderte hva som er storbyenes egenart og konsekvenser for storbyene som produsent av velferdstjenester. Prosjektet går gjennom hvilke kostnadsdrivere storbyene har i sin tjenesteproduksjon som atskiller dem fra andre kommuner og drøfter om dette ivaretas gjennom den statlige finansieringen.

Høye tomtekostnader, pressede lokale arbeidsmarkeder, opphopning av sosiale problemer og sosial segregering internt i lokalsamfunn regnes som viktige kostnadsdrivere i storbyene.

Prosjektet dokumenterer at inntektssystemet etter Borgeutvalgets forslag ikke helt fanget opp alle kostnadsdrivende faktorer for tjenesteområder i storbyene. Prosjektet konkluderer med at det er behov for både justering av kostnadsnøkkelen for å ta hensyn til disse forhold og en nærmere utredning av faktorer som ser til å ha stor betydning.

Det presenteres et nytt forslag til kostnadsnøkkel for sosialsektoren og anbefales at den dokumenterte betydningen av ulikheter i faktorkostnader for kommunale utgifter vurderes nærmere. Prosjektresultatene ble bl.a. vært anvendt i KS sin høringsuttalelse til NOU 2005:18 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.