Byene som økonomisk drivkraft

Næringsutvikling var også et tema som ble satt på dagsorden i 1987 og videreført etter 1990. Siden da har programmet alltid hatt økonomi og næringsliv i programplanen, men med litt varierende fokus. Utover 1990-tallet ble næringsutvikling særlig satt i et regionalt og europeisk perspektiv. Prosjektporteføljen var en blanding av overordnede tematikker og enkeltby-prosjekter. Et prosjekt drøftet […]

Næringsutvikling var også et tema som ble satt på dagsorden i 1987 og videreført etter 1990. Siden da har programmet alltid hatt økonomi og næringsliv i programplanen, men med litt varierende fokus. Utover 1990-tallet ble næringsutvikling særlig satt i et regionalt og europeisk perspektiv. Prosjektporteføljen var en blanding av overordnede tematikker og enkeltby-prosjekter. Et prosjekt drøftet blant annet utviklingen av regionale allianser mellom norske og europeiske byregioner, mens et annet prosjekt så på hva Oslo-regionen kunne lære av den franske byen Montpellier. EF/EØS-debatten er en bakgrunn for disse temaene.

Innenfor næringsliv har programmet også fokusert på verdiskaping knyttet til kultur. Dette har aldri vært formulert som en egen satsing, men er likevel en gjenganger. Utover 2000-tallet ble fokuset på verdiskaping og kultur mer eksplisitt knyttet til attraktivt byliv.

I 2004-7 ble næringslivsfokuset igjen orientert mot et regional perspektiv. I tillegg til verdiskaping rettet man fokus på samferdsel og infrastruktur, samt internasjonalisering med bakgrunn i økt territoriell konkurranse. Den regionale rollen til storbyene ble også vektlagt i programplanen for 2007-11, men da med et miljøperspektiv, samt et ønske om handlingsrettet kunnskap om samspillet mellom kultur, utdanning og verdiskaping.

Prosjekter innenfor dette temaet

[infogram id=»09c26533-cbd1-47cb-ba6e-9ee36b22ed52″ prefix=»Fhn» format=»interactive» title=»Prosjektoversikt – Storbyforskningsprogrammet D»]