Plan, styring og økonomi

Plan, styring og økonomi er et tema som inkluderer intern organisering og økonomistyring, institusjonelle reformer, planlegging og forvaltning og byenes arbeidsgiverrolle for å nevne de viktigste. Herunder også planer for omstilling, samt demografi og boliganalyser som er viktige for framtidig planlegging og utvikling. Etter hvert kommer også klima og miljø inn som viktige tema. Mye av […]

Plan, styring og økonomi er et tema som inkluderer intern organisering og økonomistyring, institusjonelle reformer, planlegging og forvaltning og byenes arbeidsgiverrolle for å nevne de viktigste. Herunder også planer for omstilling, samt demografi og boliganalyser som er viktige for framtidig planlegging og utvikling. Etter hvert kommer også klima og miljø inn som viktige tema.

Mye av byenes interessepolitiske arbeid i programmet er innenfor dette temaet, i tillegg til det som har blitt gjort innen kommunal tjenesteyting. Programmet har fra starten av lagt vekt på å få fram kunnskap som belyser storbyenes rolle som tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere. Det at planlegging har blitt så tett knyttet til klima- og miljøutfordringene, reflekterer et større skifte i den politiske debatten om bærekraftig byutvikling.

I denne omstillingen stilles byene ovenfor nye styringsutfordringer i samhandlingen med både staten så vel som omlandskommuner.  Med økt fokus på bærekraftig byutvikling og behovet for flerskala- og tverrsektorielt samarbeid, har dette blitt et viktig spørsmål i byenes interessestrategiske arbeid inn mot staten og andre aktører.

[infogram id=»719a9957-d04f-4607-a31a-84ba75842b75″ prefix=»K4H» format=»interactive» title=»Prosjektoversikt – Storbyforskningsprogrammet C»]