Kommunal tjenesteyting

Kommunenes fremste rolle er å levere gode tjenester til sine innbyggere, for eksempel innen sosialhjelp, barnevern og eldreomsorg. Prosjekter som har sett nærmere på kommunenes rolle som tjenesteleverandør og forutsetninger, og rammevilkårene for offentlige tjenester, tar derfor en naturlig og framtredende plass i programmet helt fra oppstarten. Programmet la tidlig vekt på at storbyene skiller […]

Kommunenes fremste rolle er å levere gode tjenester til sine innbyggere, for eksempel innen sosialhjelp, barnevern og eldreomsorg. Prosjekter som har sett nærmere på kommunenes rolle som tjenesteleverandør og forutsetninger, og rammevilkårene for offentlige tjenester, tar derfor en naturlig og framtredende plass i programmet helt fra oppstarten.

Programmet la tidlig vekt på at storbyene skiller seg ut fra de øvrige kommunene. Byenes størrelse og aktivitetsnivå stiller omfattende krav til organisasjonen for å oppnå en demokratisk effektiv styring. Omfanget på produksjonen, befolkningens sammensetning og de til dels betydelige levekårsforskjellene gir store utfordringer innen service- og tjenesteyting. Samtidig er forholdet til staten mer komplekst enn i mindre kommuner, og flere prosjekter omhandler de statlige rammevilkårene for tjenesteyting med fokus på inntektssystemet.

Gjennomførte prosjekter på temaet

[infogram id=»e83cc89f-39c1-49e3-b476-c48cd9b5d25d» prefix=»JrE» format=»interactive» title=»Prosjektoversikt – Storbyforskningsprogrammet B»]