Foredrag med Mari Helander og Anne Lise Johnsen Swart

Vi har hatt besøk av Mari Helander og søsteren Anne Lise Johnsen-Swart. Mari Helander fortalte oss om Samisk barnehage i Oslo, deres verdier og liv i barnehagen. Anne Lise Johnsen-Swart fortalte oss mer om Samene og deres historie.

Mari Helander er styrer i samisk barnehage på Tøyen. Hun kunne fortelle at samisk barnehage har 28 barn i alderen 10 mnd – 6 år, og hovedspråket som brukes i barnehagen er Nord-samisk. Selvom dette var hovedspråket, er allikevel alle samiske barn velkomne, og det er også sørsamiske barn og lulesamiske barn i barnehagen. Barnehagens formål er å fremme det samiske språket, kulturen og identitet.

Samiske verdier står høyt i denne barnehagen. Verdiene kunne for eksempel være muntlige forteller tradisjoner, vern om naturen, den samiske tenkemåten – som skiller seg fra den «norske» måten å tenke på, familie, tilknytning og tilhørighet og åpenhet og raushet – det å ha en positiv holdning til omgivelsene. Alle er verdier som barnehagen ønsker å formidle, og som er en del av den samiske kulturen.

Samene har 8 årstider. Høst, høstvinter, vinter, vintervår, vår, vårsommer, sommer og høstsommer. Mari Helander har vært med på å utvikle en Samisk versjon av «Snakkepakken». Denne snakkepakken bygger på nettopp dette 8 årstidshjulet. Årshjulet følger ulike Samiske tradisjoner, f.eks. sanking av sennegress som kan brukes i kommager (samiske sko), reinslakt med partering, salting, klargjøring for røyking etc. Blant annet Sosial kompetanse, bærekraftig utvikling, mestring av følelser og livssmestring, er også bakt inn i denne pakken, slik at alt kommer med.

Ved formidling av eventyr er det spesielt viktig med konkreter, noe også Mari Helander var klar på. Hovedspråket i barnehagen er Nord-samisk, men det er ikke alle barna som snakker dette språket. Konkreter blir da spesielt viktig for at alle barna som forstå det som fortelles i eventyret, selv om de ikke nødvendigvis forstår det som blir fortalt med ord. 8 årstidhjulet går som en rød tråd gjennom alt som skjer, også gjennom hvilke eventyr som fortelles i samlingsstund.

Til slutt kunne hun fortelle at de reiser til Finnmark hver vår med skolestarterne. Da reiser de til det stedet hvor flest av barna har en tilknytning til. Dette er for noen av barna det første møtet med det autentiske, og det de på mange måter har fått møte igjennom barnehageåret.

Anne Lise Johnsen Swart kom og hadde et foredrag om samisk kultur og historie, at Mari Helander hadde vært hos oss. Hun kunne fortelle oss at det var rundt 40 000 samer i Norge, der det kun var 20 000 som kunne prate samisk. Vi fikk lære masse om historien om samene, og var innom både sjamanisme og fornorskningspolitikken. Hun fortalte om betydningen av samenes etniske identitet og hvordan den kan ha blitt formet av fortiden. Derfor er det viktig at vi tar vare på den samiske kulturen og bringe den ut til alle barnehager og ikke bare de samiske barnehagene.

Blogggruppe 1, Marlen, Celine, Lisebeth og Kristel

2 kommentarer om “Foredrag med Mari Helander og Anne Lise Johnsen Swart

  1. Spennende greier! Noe som vi kan ta med videre uavhengig av hvordan barnehage vi skal jobbe i er at alle barn i alle barnehager skal møte sentrale elementer fra samisk kultur på grunn av at samene er Norges urfolk. Disse elementene kan være samiske fortellinger, nærhet til naturen og drift av naturen.

  2. Rammeplanen som kom høsten 2017, er enda tydeligere på at alle barnehageansatte og alle pedagogiske ledere skal ha innsikt i samiske tradisjoner, historie, kunst og kultur. Mangfold og gjensidig respekt – mange måter å tenke og leve, – er et avsnitt i barnehagens verdigrunnlag. Gjennom verdigrunnlaget i barnehagens rammeplan, er det påpekt forpliktelser vi har for urfolks rettigheter (jf. Grunnloven,§ 108, barnekonvensjonen art. 30 og ILO-konvensjonen. I del 3 i Rpl. Barnehagens formål og innhold, finnes avsnittet Barnehage for samiske barn som tydeliggjør hva dette ansvaret kan bety. Alle fagområdene skal følge opp og inkludere dette i sitt arbeid.
    Derfor har vi i fordypningen som mål å gi samiske tradisjoner, historie og kultur stor plass.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *