Are nordic households prepared for electricity outages? Homerisk end-seminar june 14th

The Homerisk Project arranged its end seminar Thursday june 14th at The Norwegian Museum of Science and Technology.

Among the presenters were our partners Linda Kvarnlöf and Erika Wall from MidSweden University, Björn Karlsson from University of Iceland and Jan Alfred Anderson from The Norwegian Museum of Science and Technology.

Ivar Knai from the SAMRISK II program comittee and DSB gave a comment  and stakeholders from Oslo municipality as well as from fire and police force departments engaged in discussions of how to further activate citizens in preparedness work.

You can read more about the program and presentations below

Picture1

Program

09.00-09.05: Velkommen ved Eivind Jacobsen , direktør Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet

09.05-09.20: SELRES_1b5664a2-0163-46fb-b31d-03540088202eSELRES_b7804763-e33a-410b-9f0f-d313465eb74bHusholdenes risikoforståelse, beredskap og praksiser knyttet til strøm og IKTbrudd – om Homerisk-studienSELRES_b7804763-e33a-410b-9f0f-d313465eb74bSELRES_1b5664a2-0163-46fb-b31d-03540088202e ved Ardis Storm-Mathisen , Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet

09.20-09.35: Infrastructural challenges and risk management regimes – Similarities and differences between Norway, Sweden and Iceland ved Björn Karlsson , Dep. Of Civil and environmental Engeneering University of Iceland & Harald Throne-Holst , Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet

09.35-09.50: Berättelser om stormen – svenska hushålls meningsskapande kring den egna krisberedskapen ved Erica Wall & Linda Kvarnlöf , Risk and Crisis Research Centre Mid-Sweden University

09.50-10.05: Norske husholds formelle og uformelle beredskap for håndtering av strøm- og IKTbrudd ved Nina Heidenstrøm , Forbruksforskningsinstituttet SIFO OsloMet – storbyuniversitetet

10.05-10.15: Beredskap, sårbarhet og digitaliseringens paradokser – en oppsummering av Homeriskfunn ved Ardis Storm-Mathisen, Jo Helle-Valle og Dag Slettemeås , Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet

1015-1025: Kommentar ved Ivar Knai, Samrisk programstyre, DSB.

1025-1045: Hvordan kan kunnskapen fra Homerisk-studien brukes?
Spørsmål og diskusjon ledet av Jo Helle-Valle (Forbruksforskningsinstituttet SIFO)

10.45-10.55: Introduksjon til utstillingen ‘Strømbrudd, er du forberedt?’ ved
Jan Alfred Andersson , Norsk Teknisk Museum

10.55-11.00: Vi går ned i utstillingen ‘Strømbrudd, er du forberedt?’
Åpning og mulighet for testing av aktiviteter

1100-1130: Kake og kaffe

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *