Mer enn redesign?

Norge flommer over av brukte tekstiler! Visste du at mellom de to ytterpunktene gjenbruk og resirkulering, er det et mellomrom med
tekstiler som kan gjøre mer nytte for seg? Hva skal vi gjøre med disse tekstilene? Og hva skal vi kalle mellomrommet?
Det er en utfordring som trenger nytenkning og innovasjon. Trolig må en del av tekstilene gjenbrukes i andre næringer og for andre formål, men vi har hverken språk eller nok kunnskap til å utnytte potensialet!

Den 22. november inviterer vi deg til å utforske mellomrommet mellom å bruke tekstilene som de er eller bare ta vare på fibrene sammen med oss. Vi skal se på hvordan vi snakker om det: Hva skal vi kalle det å ta menneskehår og nylonstrømper i bruk til oljelenser, eller fiskegarn til fotballmål? Er det redesign eller noe annet? Du skal få lære mer om hva som finnes i mellomrommet av tekstiler, og se på hvilke muligheter som ligger der.


Velkommen til et lekent seminar med workshop – der du skal få være med på å definere, utfordre og bidra!

Dato: 22. november 2022
Tidspunkt: 09:00-12:00
Sted: OsloMet, Pilestredet 48, Eva Balkes hus: R711

Program

  1. Innledning
  2. Presentasjoner:
    o Ingun Grimstad Klepp: Begreper og historiske eksempler
    o Lisbeth Løvbak Berg: Litt om norsk tekstilavfall
    o Kerli Kant Hvass: Eksempler fra utlandet
  3. Workshop

Dagen er i regi av prosjektet Wasted Textiles og vil være basert på prosjektet. Et viktig resultat av workshopen er forslag til et større seminar vinteren 2023 der både bransjen, innovasjonsmiljøer og studenter vil bli invitert til å ta del.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/22november