Boka «Kritisk tenkning i barneskolen – teori og praksis»

KriT er et innovasjonsprosjekt, der innovasjonen består av å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen. Et viktig bidrag til dette er publikasjonen «Kritisk tenkning i barneskolen – teori og praksis» som kom ut juni 2022. Siden didaktikk består både av konkret undervisning og teorien bak undervisningen, er boka delt inn i tre deler som tar for seg ulike sider ved hvordan en kan nærme seg kritisk tenkning i barneskolen.

Første del handler om kritisk tenkning mer overordnet, med vårt teoretiske ståsted og hvordan kritisk tenkning kommer til uttrykk i læreplanen generelt og i de enkelte fagene. Vi ser også på utvikling av kritisk tenkning over tid, og kopler dette til dybdelæring og argumentasjon. Her får også kritisk tenkning i begynneropplæringen ekstra oppmerksomhet.  

Andre del er mer klasseromsnær, med didaktiske grep for å fremme kritisk tenkning. Vi har gjennom prosjektet sett at blant annet oppstartaktiviteter er viktig, så elevene ser relevansen i det de skal jobbe med. Hvordan en kan jobbe med et mangfoldig klasserom og med klasseromsdialoger som fremmer kritisk tenkning, står i kjernen av arbeidet vårt. Bevissthet om hvordan lærere kan stille spørsmål og forholde seg til elevinnspill blir derfor omhandlet. I KriT har vi brukt nyheter og bildebøker som inngang til kritisk tenkning, og disse grepene vektlegges med ulike tilnærminger.

Tredje del består av forskningsbaserte undervisningsopplegg. I KriT har vi utarbeidet, gjennomført, analysert og forbedret undervisningsopplegg på alle trinn 1-7. Disse er framstilt i boka, med presisering av hvordan kritisk tenkning blir vektlagt, praktisk gjennomføring i klasserommet, aktuelle spørsmål for å fremme en god dialog og ekstra læringsressurser.

Boka «Kritisk tenkning i barneskolen – teori og praksis» er utgitt i OsloMet sin skriftserie, noe som gjør den tilgjengelig både i trykt og digitalt format. På bloggen vil vi publisere utdrag fra boka.

3 Svar på “Boka «Kritisk tenkning i barneskolen – teori og praksis»”

  1. Vil gjerne lese og bruke dette på skolen.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *