Hva er KriT?

Høsten har kommet og vi er godt i gang med forskningsprosjektet KriT. Lurer du på hva kritisk tenking i barneskolen handler om? Hva som kjennetegner barns kritiske tenking? Hvordan lærere kan jobbe med kritisk tenking i barneskolen? Det er dette vi ønsker å finne ut mer om; vi vil finne ut hvordan lærere kan fremme kritisk tenking med bruk av nyheter og barnelitteratur som inngang. I tillegg ønsker vi å utarbeide kjennetegn ved kritisk tenking for elever i 1-7. trinn.

Prosjektet skal bruke en design-basert forskningsmetode, noe som innebærer at prosjektet er bygget opp i tre sykluser, der vi arbeider tett med lærerne og skolene mellom datainnsamlingene i klasserommet. Med den nye læreplanen LK20, har elevers evne til å tenke kritisk blitt fremhevet som et viktig element for å møte fremtiden. Med utgangspunkt i lærernes undervisning, nyheter og barnelitteratur tilpasset elevenes alder, og kjennetegn ved kritisk tenking, ønsker vi å utvikle en didaktikk for kritisk tenking. Les mer om prosjektet her.

Støtte til KriT fra Norges forskningsråd

30. april fikk vi telefon fra Norges forskningsråd om at prosjektet Kritisk tenkning i barneskolen hadde fått sju millioner kroner i støtte. Prosjektet skal utvikle en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på bruk av nyheter og barnelitteratur. Prosjektet starter opp i juni 2020 og vil vare i tre år. 

Utdanningsetaten i Oslo Kommune er prosjekteier og prosjektgruppa på OsloMet har det faglige og forskningsmessige ansvaret. Prosjektgruppa har deltakere fra fem ulike fagområder på grunnskolelærerutdanningen: pedagogikk, naturfag, samfunnsfag, norsk og engelsk. Andre partnere i prosjektet er Norsk Rikskringkasting (NRK), Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Norsk barnebokinstitutt (NBI).

I prosjektet skal vi lage læringsressurser for kritisk tenkning som vil bli presentert her på KriT-bloggen. Målet er at lærere, forskere og foreldre skal kunne benytte seg av våre erfaringer fra prosjektet. De vil møte didaktiske opplegg som er prøvd ut, og de vil se hvordan nyheter og barnelitteratur kan brukes innenfor og utenfor klasserommet for å jobbe med kritisk tenkning.

Vi gleder oss til fortsettelsen! 🙂