Læring i arbeidslivet med Avinor flysikring

Tekst og foto: Anders Grydeland

Abonner: iTunes | Android | Spotify

– Vi ønsker å bli bedre på den opplæringa vi gir, vi ønsker å tenke mer helhetlig på opplæringskonseptene våre, forklarer prosjektansvarlig for flygelederopplæring hos Avinor Flysikring om hvorfor de i samarbeid med institutt for yrkesfagopplæring på OsloMet tilbyr sine flygeledere studier i Læring i arbeidslivet – Bedriftspedagogikk.

Abonner på Yrkesfagpodden: iTunes | Android | Spotify

Avinor Flysikring har nå 17 av sine medarbeidere på studier hos institutt for yrkesfagopplæringen på OsloMet hvor målet er at studentene skal oppnå 15 studiepoeng i emnet Grunnleggende metodikk i kommunikasjon og opplæring og få styrket sin pedagogiske kompetanse.

– Vi jakter stadig på drivere for å utvikle den treninga som foregår i selskapet. Det handler også om å utvikle de folka vi har, så når du for eksempel har blitt flygeleder så ønsker vi å utvikle deg videre, og da er for eksempel dette studie på OsloMet et godt tiltak, forklarer Borgen.

Ansvarlig for opplæring og utdanning hos Avinor flysikring, Håvard Mathlin, deler sine tanker om bruk av simulator i opplæringen og læringen som er knyttet til dette:
– Man vet jo en del om å få tilbakemeldinger og det å reflektere over hva som egentlig skjedde og det er en ganske stor korrelasjon mellom læringsutbytte og det at man får konkrete og gode tilbakemeldinger opp mot det som er som er målsettingen med det man holder på med, og selvsagt ha muligheten til å reflektere rundt det, både alene med også sammen med noen som har muligheten til å gi input så man har muligheten til å få på plass det bildet man trenger for å si at nå kan man det.

Læring i arbeidslivet – Bedriftspedagogikk er en videreutdanning som retter seg mot:
• De som har ansvar for lærlinger, opplæring, veiledning og coaching av medarbeidere
• De som analyserer behov for læring og kompetanseutvikling
• Ansatte innen opplærings-, personal-, kvalitets- eller HMS-arbeid
• Tillitsvalgte

For mer informasjon:
Bli flygeleder
Avinor flysikring
Læring i arbeidslivet – Bedriftspedagogikk

 


Yrkesfagpodden er en podcast fra Kompetansesenter for yrkesfag ved institutt for yrkesfaglærerutdanningen ved OsloMet hvor vi ser på ulike sider ved fag- og yrkesopplæringen. Du kan følge Yrkesfagpodden og delta i diskusjonen på våre facebooksider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *