10. Forskningsetikk – del I

I denne delen om forskningsetikk møter vi førsteamanuensis Louise Mifsud (GFU) i samtale med jurist Annette Birkeland. Birkeland representerer Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora  (NESH). Komitéens oppgave er å bidra til at all forskning skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Komitéen arbeider forebyggende og gir rådgivning, slik denne samtalen er et eksempel på, og gransker i tillegg enkeltsaker der det mistenkes eller er blitt dokumentert uredelig forskning.

Temaet som omhandler ulike sider ved forskningsetikk er inndelt i 11 korte intervjuer som på ulikt vis gir innspill til egen forskning eller veiledning av masterstudenter.

Hva er forskningsetikk?

Hva er forskningsetikk? Hva er målet med god forskningsetikk? Hvilke lover regulerer forskningsetikken? Hvilket handlingsrom har forskere innenfor lovverket? Hvordan kan vi si at moralske normer spiller en sentral rolle i en forskers praksis?

Forskningsetikkens historie

Hva er sannhet? Hvem har retten til å definere hva som er sannhet? Hvorfor var Royal Society i London så viktig i utviklingen av forskningsetikken? Hva ligger i begrepet CUDOS og hva gjør normene begrepet peker på så sentrale i alt forskningsarbeid? Hvorfor er det kritiske blikket på eget og andres arbeid så viktig, og hvorfor blir dette spesielt sentralt å formidle i masterveiledning?

Forskningsetiske normer

Hva er forskningsetiske normer? Hvorfor henviser forskere til andres bidrag? Hvordan forholder man seg til kollegaer? Hvorfor er personvern viktig i forskning? Hvilket samfunnsoppdrag har du som forsker?