05. Samarbeid FoU

Du har erfaring fra å trekke med doktorgradsstudenter i ditt FoU-arbeid. Har du gjort noe lignende med masterstudenter? Har du evt. noen eksempler?

Har du noen ideer til hvordan masterstudenter kan involveres i din FoU?

Har du ideer, tanker og ikke minst erfaring med å inkludere masterstudenter i din egen FoU? Eventuelt hvordan?

Har du ideer, tanker og ikke minst erfaring med å inkludere masterstudenter i din egen FoU? Eventuelt hvordan?