07. Metode

UNDER UTVIKLING

Det er utvikla en del digitale ressurser til bruk på fellesemnet i vitenskapsteori og metode for de femårige grunnskolelærerutdanningene, master i skolerettet utdanningsvitenskap. De gir et innblikk i hva studentene har hatt i deler av sin undervisning i metode.

Senter for profesjonsstudier (SPS) har ulike metodeforum som også kan være reelvante for å utvikle sin metodekompetanse, for oversikt og eventuell påmelding:

  • Kvalitativt metodeforum, kontaktperson er professor Anne Leseth. I forkant av kvalitativt metodeforum kommer det en e-postinvitasjon fra forsker II Tanja Haraldsdottir Nordberg
  • Kvantitativt metodeforum, kontaktperson er postdoktor Thea Bertnes Strømme.