02. Hva sier erfarne masterveiledere?

Professor Kaare Skagen: Skiller masterveiledning seg fra annen veiledning, evt hvordan?

Professor Knut Løndal veileda mange masterstudenter, her litt om hvordan han synes denne delen av arbeid har vært.

Førsteamanuensis Bodil Kleve har noen gode erfaringer å dele med kollegaer fra arbeid med masterstudenter

Professor Leikny Øgrm beskriver hvordan hun opplever å ha lykkes i oppfølging av masterstudenter.