13. Forskningsetikk – del IV

Forskningsformidling

Om viktigheten av forskningsformidling.

Uredelighet i forskning

Hva sier loven om uredelighet i forskning?