11. Forskningsetikk – del II

Forskningsetiske retningslinjer

Om NESH sitt aerbeid knytta til forskningsetiske retningslinjer.

Forskning, samfunn og etikk

Om NESH sine retningslinjer.

Hensyn til personer

Hva slags hensyn må tas til personer når man forsker?

 

Sikresiden.no har utvikla kurs med korte leksjoner knytta til personvern (GDPR) og etikk i forskning som det også kan være hensiktsmessig å ta en titt på.