04. Å komme i gang

Hva mener du er viktig å tenke over og sette seg inn i før en skal begynne å veilede masterstudenter?

Som erfaren masterveileder, hva skal en tenke på når en går i gang med masterveiledning for første gang?

Hvordan opplever du arbeidet som masterveileder?