17. Datalagring

Innholdet på denne sida baserer seg på Nina Hestnes, seniorrpådgiver FoU, sitt arbeid, og som ble presentert på GFUs personalmøte 1.9.21 og for studentene på de femårige grunnskolelærerutdanningene som er i sitt femte studieår (13.9.21).