03. Ny som masterveileder

Professor Kaare Skagen: Det er mange lærerutdannere som skal i gang med masterveiledning for første gang, har du noen råd til de?

Dosent Mette E. Nergård: Du har nettopp kommet i gang med masterveiledning. Hvordan opplevde du det?

Er det noe du vil gjøre annerledes neste gang?