Hva er Mor i Norge-studien?

I Mor i Norge-studien vil vi undersøke hvordan det går med de som skal bli mor for første gang og som har behov for ekstra oppfølging. Målet med studien er å få kunnskap om hva slags støtte førstegangsforeldre har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden.

Kart over Norge, med deltakende kommuner (sjekk hovedtekst) markert i gult.

Hvilke kommuner er med i studien?

For å kunne være med i Mor i Norge-studien må du være bosatt i en av de deltakende kommunene.