Mor i Norge-studien (MiNS)

Hva er Mor i Norge-studien?

I Mor i Norge Studien vil vi undersøke hvordan det går med førstegangsfødende mødre med behov for mer oppfølging enn det som per i dag finnes på helsestasjonen og hos fastlege. Målet med studien er å få kunnskap om hva slags støtte førstegangsfødende har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden.

Hvem kan være med?

Gå til listen over kriterier her

Hva skjer hvis jeg blir med i Mor i Norge-studien?

Les mer om hva deltakelse innebærer

Prosjektlederne ↗

Ikke alle kan bli med – sjekk kriteriene for hvem som kan bli med.

Kontaktpersoner ↗

Mor i Norge-studien går over flere år. Finn ut mer om hva vi skal gjøre

Meld adresseendring ↗

Hvordan kontakte oss? Hva skjer i prosjektet? Hvilke kommuner er med? Vi svarer på alt her.

Hvilke kommuner er med i prosjektet?

For å kunne være med i Mor i Norge-studien må man være bosatt i en av de deltakende kommunene.