Hvem kan bli med?

Du kan bli med i studien hvis du:

  • Skal bli mor for første gang
  • Er maksimalt i svangerskapsuke 26
  • Bor i et område som er med i studien (se liste over kommuner)
  • Har utfordringer som gjør at du kan trenge ekstra oppfølging i svangerskap og småbarnsperioden. Det kan være for eksempel utfordringer knyttet til egen oppvekst, psykisk helse, økonomi, nettverket rundt deg eller andre utfordringer.

Tror du at dette passer for deg? Snakk med din fastlege eller jordmor som kan sette deg i kontakt med studien, eller ta direkte kontakt med teamleder for ditt område:

Agder

Teamleder: Marit Sandvik Tønnessen
Telefon: +47 91 78 27 24
E-post: morinorgestudien@kristiansand.kommune.no
4630 Kristiansand

Vestland

Teamleder: Elin Kråkenes
Telefon: +47 40 80 16 11
E-post: morinorgestudien@bergen.kommune.no
5009 Bergen

Oslo

Teamleder: Shjamilla Thoresen
Telefon: +47 23 43 10 30
E-post: morinorgestudien@bgo.oslo.kommune.no

Rogaland

Teamleder: Grete Thilo Olsen-Hagen
Telefon: +47 48 25 87 55
E-post: morinorgestudien@sandnes.kommune.no
4307 Sandnes

Trondheim

Teamleder: Monica Wold Gustafson
Telefon: +47 913 43 062
E-post: morinorgestudien@trondheim.kommune.no
7004 Trondheim