Kontakt oss

Har du lyst til å bli med i studien?

Hvis du tenker at studien kan være noe for deg, kan du ta kontakt med din fastlege eller jordmor for henvisning, eller du kan ta direkte kontakt med teamleder i ditt område.

Har du spørsmål om forskningen i studien? Eller er du deltaker i studien og har spørsmål om et spørreskjema eller hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Da kan du ta kontakt med oss i prosjektgruppa ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI på e-post mins@oslomet.no eller ring oss.

Du kan også se om du finner svar på noen av spørsmålene dine under «Ofte stilte spørsmål»

Hvem er ansvarlige for studien?

Kjersti Stabell Wiggen

Prosjektrådgiver
Seniorrådgiver ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI
Telefon: +47 952 04 228 (kl. 08-16)

Kjersti er prosjektrådgiver for Mor i Norge-studien. Hun jobber med spørreundersøkelsene i studien, og inngår i teamet som blant annet lager spørreskjemaene og sørger for at alle som er med i studien får riktig spørreskjema på riktig tidspunkt. Hun har jobbet med mange store spørreundersøkelser før, og med statistikk og analyse av resultater fra spørreundersøkelser og registerdata.

Eirin Pedersen

Prosjektleder
Forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Telefon: +47 936 36 150 (kl. 08-16)

Eirin er en av prosjektlederne i Mor i Norge-studien. Hun har en doktorgrad i sosiologi, og har jobbet i mange år med prosjekter om foreldreskap og mammarollen, og om innovasjon og forbedring av velferdstjenester. I Mor i Norge-studien vil hun jobbe med å intervjue deltakere om deres erfaringer med å være med i en forskningsstudie.

Anne Grete Tøge

Prosjektleder
Forsker I ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Telefon: +47 936 51 644 (kl. 08-16)

Anne Grete er en av de to prosjektlederne i Mor i Norge-studien. Hun jobber med spørreundersøkelsene, og inngår i teamet som blant annet lager spørreskjemaene og sørger for at alle som er med i studien får riktig spørreskjema på riktig tidspunkt. Hun har jobbet med mange store forskningsprosjekter som undersøker hva som virker og ikke virker i norske omsorgstjenester.

Joakim Finne

Prosjektmedarbeider
Forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Telefon: +47 412 66 528

Joakim er prosjektmedarbeider på Mor i Norge-studien. Han har doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk og har jobbet i flere forskningsprosjekter med mål om å forbedre norske helse- og velferdstjenester. I Mor i Norge-studien vil han jobbe med spørreundersøkelsene og med å intervjue deltakere om deres erfaringer med å være med i en forskningsstudie.