Hva skjer hvis du blir med?

Å delta i Mor i Norge-studien vil i første runde vare i ca. 2,5 år, fra du er gravid til barnet har fylt 2 år.

Du vil få tilsendt fire spørreskjema:

  • når du er gravid
  • når barnet er 6 måneder
  • når barnet er 12 måneder
  • og når barnet er to år.

Det vil ta cirka 20 minutter å fylle ut et spørreskjema.

I spørreskjemaene vil vi stille deg ulike spørsmål om hvordan det går med deg og med barnet. Vi spør blant annet om hvordan du opplever foreldrerollen, om barnets utvikling og deres samspill, og om du har noen vanskelige erfaringer underveis i svangerskap og småbarnsfase, for eksempel om du har opplevd lite støtte eller ubehagelige opplevelser.

Når barnet er cirka to år vil du få tilbud om en ekstra observasjon av barnets språk og utvikling på en helsestasjon i ditt område.

Etter de første to årene vil vi spørre deg om å svare på spørreskjema tre ganger til – når barnet er 7, 12 og 17 år gammelt. Denne oppfølgingsstudien vil altså gå fra barnet er i magen, til det er nesten 18 år. Dette gjør vi for å få vite hvordan det går med deg og barnet ditt gjennom hele oppveksten. Det er frivillig om du vil svare på disse spørreskjemaene også.

Halvparten av deltakerne i studien vil få tilbud om å få oppfølging fra en Familiesykepleier over en periode på to år. Det er frivillig å motta dette tilbudet. Hvis du takker ja til dette, vil du i svangerskapet og småbarnsperioden få besøk cirka annenhver uke, etter hvert som barnet blir større er det litt sjeldnere. Familiesykepleier er fleksibel og tilpasser seg dine behov.

Hvis du ikke får tilbud om denne oppfølgingen, får du tilbud om en veiledningssamtale med familiesykepleier, hvor dere kan snakke om ditt hjelpebehov, og familiesykepleier orienterer om det aktuelle hjelpetilbudet i kommunen, og hvor og hvem du kan ta kontakt med.

Hvem som får tilbud om ekstra oppfølging avgjøres av tilfeldig trekning etter at du har blitt med i studien.

Alle som blir med i studien vil også få oppfølging fra de ordinære tjenestene for gravide og småbarnsfamilier i kommunen, for eksempel fra helsestasjon, fastlege og lignende.
I tillegg til informasjon fra spørreskjema, ønsker vi å innhente eksisterende opplysninger om deg fra offentlige registre. Denne informasjonen er nyttig for forskere av flere grunner: de er objektive, vi slipper å stille flere spørsmål i spørreskjemaene, og sparer deltakerne for mye tid til å oppgi informasjon som allerede foreligger. Vi ber derfor om samtykke til at vi henter ut registrerte opplysninger om din utdanning, arbeid, inntekt, barnets fødselsvekt og APGAR-score, og eventuelle opplysninger som blir registrert hos barnevernet og strafferegisteret. Vi vil sammenstille denne informasjonen med opplysninger fra spørreskjema. Det er opp til deg hvilke registre vi kan hente informasjon fra, du kan selv velge hvilke registre du gir tilgang til i det elektroniske samtykkeskjemaet. Denne informasjonen vil kun brukes til studien og ikke deles med andre.

Alle opplysningene du oppgir er anonyme, og ingen vil vite hva du har svart. Alle opplysninger vi samler inn om deg blir oppbevart og behandlet etter gjeldende regler om personvern. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Fødselsnummeret oppbevares adskilt fra andre opplysninger om deg. All forskning vil følge gjeldende regler for forskning, og bli utført av OsloMet – storbyuniversitetet, eller andre godkjente institusjoner. Ingen informasjon du oppgir vil bli delt med andre.