Hva innebærer det å delta?

Å delta i Mor i Norge-studien vil i første runde vare i ca. 2,5 år, fra du er gravid til barnet har fylt 2 år.


Spørreskjemaer

Du vil til sammen få tilsendt fem spørreskjemaer:

  • når du er gravid (to spørreskjemaer)
  • når barnet er 6 måneder
  • når barnet er 12 måneder
  • og når barnet er to år.

Invitasjon til spørreskjema vil bli sendt til deg via en lenke på SMS. Det vil ta cirka 10-20 minutter å fylle ut hvert spørreskjema.

I spørreskjemaene vil vi stille deg ulike spørsmål om hvordan det går med deg og med barnet. I graviditeten vil vi spørre om din fysiske og psykiske helse, og etter at barnet er født vil vi blant annet spørre om hvordan du opplever foreldrerollen, om barnets utvikling og deres samspill. Vi vil også spørre om du har hatt noen vanskelige erfaringer underveis i svangerskap og småbarnsfase, for eksempel om du har opplevd lite støtte eller ubehagelige opplevelser.

Når barnet er cirka to år vil du få tilbud om en ekstra observasjon av barnets språk og utvikling på en helsestasjon i ditt område. Det er frivillig å delta på dette.

Oppfølging eller samtale

Halvparten av deltakerne i studien vil få tilbud om strukturert oppfølging fra en jordmor eller helsesykepleier frem til barnet er to år. Det er frivillig å motta dette tilbudet. Programmet består av jevnlige hjemmebesøk av en jordmor/helsesykepleier. Jordmor/helsesykepleier er fleksibel og tilpasser seg dine behov, og kan gi deg veiledning og støtte i foreldrerollen og om barnets helse og utvikling.  

Den andre halvparten får en informasjonssamtale med jordmor/helsesykepleier, hvor dere kan snakke om ditt hjelpebehov, og jordmor/helsesykepleier orienterer om det aktuelle hjelpetilbudet i kommunen, og hvor og hvem du kan ta kontakt med.

Deltakerne plasseres tilfeldig i en av gruppene etter at de har blitt med i studien. Dette skjer automatisert, og man har like stor sjanse for å havne i hver av gruppene. Ingen har mulighet til å påvirke hvilken av gruppene de havner i. Deltakerne i begge gruppene er like viktige for studien!

Deltakelse i studien fører ikke til endringer i oppfølgingen du mottar fra andre tjenester i kommunen. Alle som blir med i studien vil også få oppfølging fra de ordinære tjenestene for gravide og småbarnsfamilier i kommunen, for eksempel fra helsestasjon, fastlege eller lignende.

Informasjon fra offentlige registre

I tillegg til informasjon fra spørreskjema, vil vi innhente eksisterende opplysninger om deltakerne fra offentlige registre og tjenester. Ved å hente opplysninger fra registrene kan vi gjøre spørreskjemaet så kort som mulig og dermed sparer vi deltakerne for mye tid. Man slipper å svare på en del spørsmål da denne informasjon allerede foreligger. Informasjonen fra registrene er i tillegg nyttig for forskere da den er objektiv. Forskerne skal bruke informasjonen til å lage statistikk over hvordan det går med deltakerne i studien som gruppe, og ikke se på informasjon om enkeltindivider. Informasjonen brukes kun til studien og deles ikke med andre, heller ikke med jordmor/helsesykepleier.

Les mer om hvordan vi oppbevarer informasjonen om deltakerne her: Hva skjer med opplysningene om deg?