Hva skjer med opplysningene om deg?

Alle opplysninger vi samler inn om deg blir oppbevart og behandlet etter gjeldende regler om personvern.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Svarene dine bruker vi kun til å lage statistikk og det vil aldri offentliggjøres opplysninger som kan identifisere deltakerne. All forskning vil følge gjeldende regler for forskning, og bli utført av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet, eller andre godkjente forskningsinstitusjoner. Ingen informasjon du oppgir vil bli delt med andre, med mindre du ber om det. Det som registreres om deg skal kun brukes til det vi beskriver som formålet med prosjektet, og skal i utgangspunktet brukes frem til 2028.

Hva skjer etter 2028?

Etter at studien er ferdig, vil opplysningene om deg bli oppbevart i fem år av kontrollhensyn. Hvis du blir med på oppfølgingsstudien, vil vi oppbevare dine personopplysninger til denne studien er avsluttet.

Du kan få vite hva vi lagrer

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.