Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes til det vi beskriver som formålet med prosjektet, og skal i utgangspunktet brukes frem til 2028.


Hva skjer etter 2028?

Etter at forskningsprosjektet er ferdig, vil opplysningene om deg bli oppbevart i fem år av kontrollhensyn. Hvis du blir med på oppfølgingsstudien, vil vi oppbevare dine personopplysninger til denne oppfølgingsstudien er avsluttet.

Du kan få vite hva vi lagrer

Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra REK og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.

Du er anonym

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (kalles kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun forskningskoordinatoren som har tilgang til denne listen.


Dame med datakode