Hvorfor skal jeg delta?

Studien vil gi innsikt i hva slags helsehjelp gravide og førstegangsforeldre som har behov for ekstra oppfølging bør få i fremtiden. Gode tjenester rettet mot gravide og førstegangsforeldre kan fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon.

Ved å delta i studien bidrar du til at vi får viktig informasjon som kan gi bedre helsehjelp for førstegangsforeldre i fremtiden! Ved å dele dine erfaringer med forskerne om det å bli mor for første gang, vil du hjelpe oss å øke kunnskapen om hva som trengs av oppfølging under graviditet og i den første tiden som forelder. Denne informasjonen er avgjørende for å finne ut hva slags oppfølging som fungerer best. Din deltakelse vil ha stor betydning for fremtidige førstegangsforelde som har behov for ekstra oppfølging i en viktig periode i livet.

Studien går over store deler av Norge, og alle som deltar er viktige for at vi skal få best mulig kunnskapsgrunnlag til utforming av et godt helsetilbud til gravide og førstegangsforeldre.


 [KSW1]Er hva vi mener med «din situasjon» uklart?