Hvorfor skal jeg delta?

Ved å delta i studien bidrar du til viktig kunnskap som vil gi et bedre tilbud for førstegangsforeldre i fremtiden!

Ved å dele dine erfaringer med forskerne, vil du hjelpe oss å øke kunnskapen om hva som trengs av oppfølging under graviditet og i den første tiden som forelder, og hvilke tilbud som kan gi god støtte til førstegangsforeldre. Din deltakelse vil kunne ha stor betydning for fremtidige førstegangsforelde, og bidra til utviklingen av tilbudet til dem som har behov for ekstra oppfølging i en viktig periode i livet. Gode tjenester rettet mot gravide og førstegangsforeldre kan fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon.

Studien går over store deler av Norge, og alle som deltar er viktige for at vi skal få best mulig kunnskapsgrunnlag til utforming av et godt helsetilbud til gravide og førstegangsforeldre. Vi håper derfor at førstegangsforeldre fra hele landet blir med i studien!